13. marec 2008

Število rojenih otrok in starost matere

Število rojenih otrok materam po vrstnem redu rojstva (prvorojenci, drugi otrok...) v letih 1980 in 2006.Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Inštitut za varovanje zdravja RS.

Starost matere po vrstnem redu rojstva otroka v letih 1980 in 2006
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Inštitut za varovanje zdravja RS.

Ni komentarjev: