19. oktober 2011

Zgodnje učenje angleščine po noveli zakona o osnovni šoli

Državni zbor je danes sprejel novelo zakona o osnovni šoli. Glavne novosti:
  • premik poučevanja tujega jezika v nižje razrede: Do sedaj je bil tuji jezik obvezen v 3. razredu, sedaj pa je obvezno poučevanje prvega tujega jezika že v 2. razredu in neobvezno poučevanje v 1. razredu osnovne šole. V času osemletne osnovne šole smo imeli prvi tuji jezik v 5. razredu (starost 11 let), sedaj torej v 2. razredu (starost 7 let). NOVO: http://www.sviz.si/novice/1056/0/Prvi-tuji-jezik-za-drugo%C5%A1olce
  • uvaja neobvezne izbirne predmete: V četrtem, petem in šestem razredu bodo učenci lahko med drugim izbirali med drugim tujim jezikom in drugimi neobveznimi izbirnimi predmeti.
  • Več predmetov pomeni več učnega gradiva ter za sabo potegne tudi več pouka. V drugem in tretjem razredu lahko zato pričakujemo za dve uri daljši pouk.
  • uvaja številčno ocenjevanje od 3. razreda naprej: Sedaj je bilo to šele v 4. razredu.
  • nacionalna preverjanja znanja v 3. in 8. razredu,
  • uvaja drugačno poimenovanje nekaterih predmetov.
Kakšne so trenutne smernice glede zgodnega učenja angleščine oz. tujega jezika?
 V 13 evropskih državah je angleščina obvezni prvi tuji jezik. Tudi ko so na izbiro drugi jeziki, učenci in njihovi starši še vedno raje izberejo angleščino, ki je sedaj najbolj poučevan jezik v osnovni šoli. Angleščino se med obveznim izobraževanjem uči 90 % vseh evropski učencev, ne glede na stopnjo obveznega izobraževanja. Kadar je na izbiro tudi drugi tuji jezik, prevladujeta francoščina in nemščina.
Vir: europa.eu

Zgodnje angleščine se učijo že dojenčki
Helen Doron Early English Learning Centre pri nas izvaja tečaja zgodnjega učenja angleškega jezika tudi za dojenčke. Otroci v starostnem obdobju od 3 mesecev do 14 let se učijo v zelo majhnih skupinah od 4-8 otrok za starostno skupino. tečaji nudijo progresivno metodo poučevanja angleščine, ki je hitra, zabavna in osnovana na glasbi.

Ni komentarjev: