16. februar 2009

Bolniška med nosečnostjo (trajanje, komisija, podaljšanje)

KDO IZDA BOLNIŠKO
- Izbrani osebni zdravnik (razen osebnega ginekologa in osebnega zobozdravnika) je pooblaščen tudi za ugotavljanje nezmožnosti za delo in drugih razlogov za začasno zadržanost od dela do 30 dni.(34. člen Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju)
Vaš ginekolog vam bo tako izdal Obvestilo zdravniku (bel listič), katerega predložite svojemu osebnemu zdravniku, ki vam nato izda bolniški list.

TRAJANJE BOLNIŠKEGA STAŽA -UPRAVIČENE ODSOTNOSTI Z DELA
- Do 30 dni plačuje nadomestilo delodajalec (vendar največ 120 dni v letu), nato plačuje nadomestilo ZZZS.
(137. člen Zakon o delovnih razmerjih)

KOMISIJSKA OBRAVNAVA - PODALJŠANJE BOLNIŠKEGA STAŽA
- Če je bolniški staž daljši od 30 dni osebni zdravnik napoti zavarovanca na zdravniško komisijo in ta odloči o morebitnem podaljšanju.

Ginekolog vam zopet izda bel listič Obvestilo zdravniku, katerega predložite osebnemu zdravniku. Ta pošlje vašo zdravniško kartoteko na komisijo. Običajno vas pozovejo tudi, da priložite kopijo materinske knjižice. Komisija običajno pri manj rizičnih nosečnostih (vzrokih kot so npr.: jutranja slabost, utrujenost, bolečine v križu, krčne žile, hemeroidi, krči...) podaljša bolniški staž le za teden ali dva (npr. do izdaje odločbe).
Če se kljub temu ne počutite zmožne delati, lahko za obdobje 2 tednov koristite vaš letni dopust in nato zopet zaprosite ginekologa za nov 30 dnevni bolniški staž. Prekinitev med eno in drugo 30-dnevno bolniško odsotnostjo mora biti vsaj 10 delovnih dni.

VIŠINA NADOMESTILA:
90% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni.
(31. člen Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju)
DOBRO JE VEDETI: Za izračun porodniškega dopusta vam bo pristojni Center za socialno delo vključil 12 mesečno povprečje dohodkov, zato vam bo morebiten bolniški staž nekoliko zmanjšal porodniško nadomestilo.

Povezave:
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred
kratkim rodile ter doječih delavk
(pdf)
Nosečnice na delu - Inšpektorat RS za delo (pdf)

1 komentar:

Anonimni pravi ...

Bi mi lahko pomagali kje v kakšnem zakonu piše, da se bolniški stalež zaradi nosečnosti obravnava enako kot boleznina?

Hvala.