06. september 2009

Skrajšan delovni čas - delo za 4, 5, 6 ali 7 ur

PRAVICE:
- pravico ima eden od staršev (mati ali oče), lahko izmenično, oba hkrati ne moreta delno uveljavljati,
- pravico lahko uveljavljate za željeno število ur dela dnevno (4, 5, 6, ali 7 ur dnevno) oz. tedensko (20, 25, 30 ali 35 ur tedensko)
- pravico lahko uveljavljate za željeno obdobje (za krajše obdobje, obdobje podaljšujete, kasneje uveljavljate, ponovno uveljavljate)
- delavcu pripada plača po dejanski delovni obveznosti (plačilo glede na opravljene ure),
- Republika Slovenija pa mu do polne delovne obveznosti zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače,
- delavec ima pravico do polnega nadomestila za prehrano in prevoz ter regresa v polnem znesku,
- delavcu teče polna zavarovalna in pokojninska doba.

DO KDAJ:
- pri enem otroku: do 3. leta starosti otroka
- pri dveh otrocih: do 6. leta starosti otroka
- otroci s posebnimi potrebami: tudi po 3. letu starosti, vendar največ do 18. leta starosti
- pri štirih in več otrocih lahko uveljavljate plačilo celotnih prispevkov od minimalne plače če zapustite trg dela (če niste več v delovnem razmerju in niste vpisani med brezposelne): do dopolnjenega 10. leta starosti najmlajšega otroka. Več o tej vrsti pravice si preberite tukaj.

POSTOPEK:
1. Delodajalca obvestite o nameri koriščenja pravice dela s krajšim delovnim časom (rok: 30 dni pred začetkom dela s krajšim delovnim časom). Obvestilo (vlogo, prošnjo, dopis) napišite sami in v njem navedete željeno število ur dela dnevno (4, 5, 6, ali 7 ur dnevno) oz. tedensko (20, 25, 30 ali 35 ur tedensko) in obdobje za katerega želite skrajšani delovnik.
2. Delodajalec izda aneks (dodatek) ali novo pogodbo o zaposlitvi ter vam listino predloži v podpis.
3. Na CSD vložite vlogo kateri predložite aneks oz. novo pogodbo o zaposlitvi (rok: najkasneje v 60 dneh, ko že začnete delati krajši delovni čas).
4. V roku 15 dni po oddani vlogi prejmete odločbo CSD.

Ni komentarjev: