18. maj 2011

Prejemki pri treh, štirih in več otrocihŠtevilo otrok Opis Znesek
Otroški dodatek

1 ali več

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za
preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, kadar dohodek na
družinskega člana ne presega 99 % povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu oziroma v predpreteklem koledarskem letu, če se otroški dodatek uveljavlja v mesecu januarju, februarju ali marcu.
Največ 514 EUR otroških dodatkov za 4 otroke.
Brezposelnost - nadomestilo 4 ali več Eden od staršev z najmanj štirimi otroki
lahko pusti službo in dobi nadomestilo za brezposelnost.
Za 9 mesecev službe 3 mesece nadomestila.
Dodatek za veliko
družino
3 ali več Dodatek za veliko družino je namenjen družinam s 3 ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma 26 let, če se šolajo in imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta na dodiplomskem študiju. 477 EUR na leto.

Socialni prispevki 4 ali več

Država od višine minimalne plače plačuje socialne prispevke staršem, ki zaradi varstva pustijo službo, in sicer najdlje do dopolnjenega 10 leta najmlajšega otroka. Ni nadomesila, le plačani socalni prispevki.
Nakup vozila

3 ali več

Družine s tremi
ali več otroki, mlajšimi od 18 let, so vsaka tri leta oproščene plačila
davka pri nakupu vozila.
Oprostitev plačila DDV.

Dohodnina 4 ali več

Če zavezanec uveljavlja posebno olajšavo za štiri otroke, se mu prizna zmanjšanje letne davčne osnove (v letu 2010 je znašalo 14.730 EUR). Olajšava.

Dopust za nego in varstvo otroka 3 ali več Staršem, ki doma že varujejo najmanj 2 otroka, stara do 8 let, se od 1 do 3 mesecev podaljša dopust za nego in varstvo otroka. V času podaljšanja nege prejemate enako nadomestilo kot prej.

Ni komentarjev: