07. junij 2012

Nove odločbe CSD

OTROŠKI DODATEK
Če ste vlogo za otroški dodatek oddali pred 31.5.2012 boste obravnavani še po stari zakonodaji in bodo do izteka odločbe prejemali znesek, ki je določen v njej.
--> Novi razredi za otroški dodatek.

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
Za razliko plačil vrtca bodo vrtci izvedli poračun plačila vrtca. Sredstva, ki so izplačana na podlagi starih odločb, se namreč štejejo kot akontacija. Če bo z novo odločbo določen višji znesek plačila, bo potrebno doplačilo razlike - lahko tudi na več obrokov. Vrtci pozivajo, da starši čimprej prinesete fotokopijo prve strani odločbe v vrtec, iz katere bo razvidna "uvrstitev v plačilni razred". Tako se boste morda
--> Novi razredi za znižano plačilo vrtca.

PLAČILO VRTCA za drugega otroka
Starši, ki imajo v vrtcu dva otroka in bodo morali po novem za drugega plačevati 30 odstotkov cene, bodo nove odločbe dobili po uradni dolžnosti predvidoma do 22.6.2012
Če zaradi zaostankov na CSD sploh še niste prejeli odločbe o znižanem plačilu vrtca, boste naknadno prejeli dve; prvo, ki bo upoštevala stanje do 31.5.2012, in drugo za čas po tem datumu.


PORODNIŠKE
Če ste že na porodniškem dopustu (imate že odločbo za starševsko nadomestilo) potem to ostane enako.

STARŠEVSKI DODATEK
Ne glede, da ste vlogo oddali prej boste dobili starševski dodatek po novem. Do katerega so med porodniškim dopustom upravičeni starši, ki niso bili zavarovani, je namreč edini socialni transfer, ki se bo z uveljavitvijo ZUJF zvišal; tako nikomur ni treba na novo oddajati vlog za pravice, ki so jim že odobrene.Ni komentarjev: