06. april 2010

Mlada družina - ugodnosti

UGODNOSTI:

-Subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja 
KJE: Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
KAKO: javiš se na vsakoletni razpis (v letu 2009, Razpis 2010), poleg pogoja mlade družine se upošteva tudi dohodek. Več o razpisu najdeš tukaj: Gradovi v oblakih.
ZAKAJ: tržni najem stanovanja, nakup, gradnja, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti.
KOLIKO ZNAŠA: 300€ (v letu 2009, predvideva se nižji znesek 250€) na družinskega člana, pripada mladi družini največ 8 let.

-Oprostitev plačila takse za izdajo gradbenega dovoljenja
KJE: Upravna enota
ZAKAJ: Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem.

-Cenejši in prednostni nakupi neprofitnih stanovanj
KJE: nekatere občine.

-Ugodnejše obrestne mere
KJE: nekatere banke.


DEFINICIJA MLADE DRUŽINE:
Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek.
Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.

Ni komentarjev: