09. april 2011

Bela knjiga in brezplačni vrtec za drugega otroka

Nam prinaša Bela knjiga ukinitev oprostitve plačila za drugega in vsakega nadaljnjega otroka? Po novem predlogu naj bi starši namesto 0% plačali 50% cene programa tudi za drugega in vsakega naslednjega otroka glede na razporeditev v plačilni razred. Bo kriza dosegla še ukinitev brezplačnega vrtca? Spodaj je prikazana trenutna ureditev in predlog bele knjige.


TRENUTNA UREDITEV PREDLOG BELE KNJIGE
Prvi otrokGlede na plačilni razred (od 10-80%) Glede na plačilni razred (od 10-80%)
Drugi in nadaljnji otrociOproščeni plačila 50% cene programa, upoštevajoč razporeditev v plačilni razred

Podrobna razlaga z izseki predpisov in predlogov:
TRENUTNA UREDITEVPREDLOG BELE KNJIGE
PREDPIS:
DoločbaVeljavnost
Če je v vrtec vključen več kakor en otrok iz družine, starši za starejšega otroka plačujejo za en razred nižjo ceno, za mlajše otroke pa so plačila oproščeni.1.septemra 2008
Vir: četrti odstavek 32. člena Zakona o vrtcih (novala Zakona o vrtcih 16. člen Uradni list 25/2008)
Za otroka, vključenega v program vrtca, ki je dopolnil starost treh let, starši plačajo 50% plačila, ki jim je v skladu z zakonom določeno kot plačilo staršev za vrtec.Postopna uveljavitev:
– 1. januarja 2010 2012 za otroke, ki so dopolnili starost petih let;***
– 1. januarja 2012 za otroke, ki so dopolnili starost štirih let in
– 1. januarja 2014 za otroke, ki so dopolnili starost treh let. 
***Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK) v letu 2009 je odložil začetek sofinanciranja iz leta 2010 na 2011, nato pa še v letu 2010 iz leta 2011 na leto 2012.

Predlagane rešitve za financiranje vrtce:
-Starši so pri plačilu vrtca za drugega oziroma vsakega naslednjega otroka, vključenega v vrtec, deležni ugodnosti. Za drugega ali vsakega naslednjega otroka plačajo 50 % cene programa, upoštevajoč razporeditev v plačilni razred.

Vir: BELA KNJIGA o vzgoji in izobraževanju v RS
BELA KNJIGA - rešitve za vrtce (stran 44 točka č)

Trenutna ureditev poleg brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje otroke predvideva še dodatne ugodnosti za otroke nad 3 leta za katere naj bi se plačalo le 50% določenega plačila. Ta določba se zaradi krize prav tako časovno premika z sprejetimi interventnimi ukrepi šele na leto 2012. Predlog bele knjige pa celo govori o deležni ugodnosti 50% plačila za drugega in nadaljnje otroke... kar pa je bilo od leta 2008 brezplačno.

Ni komentarjev: