19. april 2011

Optična naprava za merjenje stopal

V določenih trgovinah po Ljubljani (Humanic v Supernovi na Rudniku, Geox na Šubičevi in Peko BTC Svet mode) so postavili sistem za podporo prodaji otroške obutve pri katerem je postopek nakupa naslednji:
a) prodajalec otroku z optično napravo za merjenje stopal izmeri obe stopali,
b) starši izberejo model, ki bi ga otroku želeli kupiti,
c) na osnovi izmerjenih notranjih 3D dimenzij obutve in posnetih otroških stopal sistem pokaže, katera številka izbranega modela bi izmerjenima stopaloma najbolje ustrezala; nazorno je prikazana tudi predvidena rast stopal v naslednjem obdobju. Tako se starši lahko odločijo, katero številko obutve kupiti tudi na podlagi dolžine trajanja obdobja, za katerega obutev kupujejo.

Optična naprava za merjenje dimenzij otroških stopal:

Postopek snemanja otroškega stopala.

Rezultat snemanja: predlog velikostne številke, ki bi izmerjenima stopaloma najbolje ustrezala.

Prikaz velikosti otroškega stopala v primerjavi z različnima velikostnima številkama izbranega modela obutve, prikazom rasti stopala in napovedjo, za koliko mesecev bi bila določena številka primerna za izmerjeno stopalo.

Več na: www.ucstech.eu

Ni komentarjev: