01. februar 2008

Vzpodbujanje čustvenega razvoja, komunikacije in gibanja (1.-2. leto)

1.-2. leto

Čustven razvoj:
-Dovolite, da sam ustvarja in se veseli, tako si ustvarja samopodobo.
-Lahko se pojavi jeza in žalost če otrok ne doseže želenega. Pogovarjajte se z njim. Postavite jasna in trdna pravila, tako bo otrok prej dojel, kaj zahtevate.
-Pojavi se trma, otrok želi vsako stvar narediti sam. Otrok odrašča in hkrati ostaja otrok. V tej stopnji razvoja nudite otroku nežnost ko želi biti otrok, prav tako mu pustite samostojnost, ko si želi samostojnosti.

Komunikacija:
-To starostno obdobje je pomembno za učenje govora in razumevanje besed. Vzpodbujajte učenje z opazovanjem in besednim opisovanjem njegovega početja. Izkoristite vsako priložnost za pogovarjanje (npr. med hranjenjem, kopanjem, ko vas opazuje pri delu).

Gibanje:
-Eno roko bo pričel uporabljati bolj pogosto in bolj vešče. Dovolite, da uporablja roko (desno ali levo), ki so jo izbrali možgani. Ročne spretnosti otrok izboljšuje pri hranjenju oblačenju, risanju, igranju z vodo, sestavljanju predmetov ipd...
-Peljite ga ven, kjer bo lahko tekal, skakal, plezal... (poskrbite za varnost).

Oglejte si še razvoj še za ostala obdobja: Vzpodbujanje čustvenega razvoja, komunikacije in gibanja

Ni komentarjev: