18. april 2008

Vrtec - pravice staršev

ZAKON:
Zakon o vrtcih (100/2005, sprememba 25/2008)

VPIS IN SPREJEM:
-na podlagi prijav vse leto od dopolnjene starosti najmanj 11 mesecev (20.člen),
-vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto (20. člen) (rok za vpis je običajno do konca marca ali aprila)

PROSTA MESTA:
- če vrtec nima prostih mest, starši pa izrazijo interes za vključitev v vrtec tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s standardi in normativi oblikoval en oddelek (12 za prvo starostno obdobje (1-3 let) in 22 za drugo starostno obdobje (3-6 let)) , je občina dolžna najkasneje v 30 dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo. (10. člen)
- če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. (20. člen)

PLAČILO VRTCA:
- na podlagi lestvice (32. člen)
- če je vključen več kakor en otrok iz družine, starši za starejšega otroka plačujejo za en razred nižjo ceno, za mlajše otroke pa so plačila oproščeni (32. člen 2008)
- za otroka, vključenega v program vrtca, ki je dopolnil starost treh let, starši plačajo 50% plačila, ki jim je v skladu z zakonom določeno kot plačilo staršev za vrtec. (32. člen 2008)
- zakon določa pravico, da otroka vključite v katerikoli vrtec v katerikoli občini, ne glede na dejstvo, da so v "domači" občini v vrtcu še prosta mesta. Tudi v tem primeru jim mora občina zagotavljati subvencijo v višini razlike med ceno programa v katerega je vključen otrok in plačilom staršev. (9. in 28. člen) Starši plačajo največ 80% cene vrtca, če spadajo v najvišji dohodkovni razred.

VIŠJI OTROŠKI DODATEK:
- če otrok ni vključen v vrtec vam pripada 20% višji otroški dodatek.


Oglejte si še:
Cena in plačilo vrtca
Kriteriji za vstop v vrtec
Podražitve vrtcev
Evidenca prostih mest v vrtcih (aplikacija)

1 komentar:

Computadores pravi ...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Computador, I hope you enjoy. The address is http://computador-brasil.blogspot.com. A hug.