29. november 2007

Kriteriji za vstop v vrtec

Vsak vrtec po svoje določi kriterije za vstop otrok v vrtec. Ministrstvo za šolstvo in šport jim je sicer postavilo določena priporočila. Točkovanje posameznega kriterija je prepuščeno svetu vrtca in občini ustanoviteljici. Predlagani kriteriji so naslednji:
  • prebivališče družine na območju lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca,
  • zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino,
  • zaposlenost samo enega od staršev, drugi pa je aktivni iskalec zaposlitve,
  • uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu,
  • družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok (ne glede na število otrok),
  • drugi kriteriji, ki jih vrtec določi v soglasju z občino ustanoviteljico.
Več informacij najdete na strani ministrstva med delovnimi področji predšolske vzgoje in ostale informacije (okrožnice).
Oglejte si še informacije o ceni in plačilu vrtca ter vlogi za znižano plačilo vrtca.

Ni komentarjev: