01. maj 2008

Prehod meje s Hrvaško brez staršev

Z uveljavitvijo novega zakona o tujcih z dnem 1.1.2008 je potrebno, da imajo mladoletne osebe, ki prestopajo mejo s Hrvaško brez spremstva zakonitega zastopnika overjeno soglasje zakonitega zastopnika.

Zakoniti zastopnik mora izpolniti pripravljeno soglasje, napisano v treh jezikih, ter overiti svoj podpis na upravni enoti ali pri notarju. Primer takega soglasja najdete na strani Ministrstva za zunanje zadeve.

Ni komentarjev: