07. avgust 2008

Vloga za brezplačen vrtec

Oprostitev plačila staršev za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine je veljal od 1. septembra 2008 do 30.6.2012. Od 1.7.2012 se namreč za mlajšega otroka določi 30% plačila, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so starši plačila oproščeni.

ZAKONODAJA
Sprva se je uporabljal Zakon o vrtcih in Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. V letu 2011 je bil sprejet nov Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je na novo uredil to področje. V letu 2012 je bil sprejet Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je to boniteto za drugega otroka ukinil, razen za nadaljnje mlajše otroke.

Objavljeno: 7.8.2008, Posodobljeno: 27.10.2011, 11.12.2012, 9.3.2013

Ni komentarjev: