05. januar 2009

Bolniška za nego bolnega otroka

VARSTVO BOLNEGA OTROKA
- največ do 30 delovnih dni za nego otrok do sedmega leta starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka oz. do 14 delovnih dni za nego drugih ožjih družinskih članov. (30. člen Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju)

VIŠINA NADOMESTILA
:
80% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb izven dela, nege družinskega člana in spremstva, ki ga odredi zdravnik.
(31. člen Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju)

Ni komentarjev: