17. september 2009

Nevarni artikli - voziček Bugaboo Bee

Tržni inšpektorat obvešča, da je otroški voziček Bugaboo Bee, ki je bil kupljen pred 30. julijem 2009, lahko nevaren.
Voziček lahko po določenem času postane nestabilen, saj zaradi mankajočega dela nepravilno delujejo zavore. Manjkajoči rezervni del lahko dobite v trgovini Buši v Ljubljani.

6. september 2009

Skrajšan delovni čas - delo za 4, 5, 6 ali 7 ur

PRAVICE:
- pravico ima eden od staršev (mati ali oče), lahko izmenično, oba hkrati ne moreta delno uveljavljati,
- pravico lahko uveljavljate za željeno število ur dela dnevno (4, 5, 6, ali 7 ur dnevno) oz. tedensko (20, 25, 30 ali 35 ur tedensko)
- pravico lahko uveljavljate za željeno obdobje (za krajše obdobje, obdobje podaljšujete, kasneje uveljavljate, ponovno uveljavljate)
- delavcu pripada plača po dejanski delovni obveznosti (plačilo glede na opravljene ure),
- Republika Slovenija pa mu do polne delovne obveznosti zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače,
- delavec ima pravico do polnega nadomestila za prehrano in prevoz ter regresa v polnem znesku,
- delavcu teče polna zavarovalna in pokojninska doba.

DO KDAJ:
- pri enem otroku: do 3. leta starosti otroka
- pri dveh otrocih: do 6. leta starosti otroka
- otroci s posebnimi potrebami: tudi po 3. letu starosti, vendar največ do 18. leta starosti
- pri štirih in več otrocih lahko uveljavljate plačilo celotnih prispevkov od minimalne plače če zapustite trg dela (če niste več v delovnem razmerju in niste vpisani med brezposelne): do dopolnjenega 10. leta starosti najmlajšega otroka. Več o tej vrsti pravice si preberite tukaj.

POSTOPEK:
1. Delodajalca obvestite o nameri koriščenja pravice dela s krajšim delovnim časom (rok: 30 dni pred začetkom dela s krajšim delovnim časom). Obvestilo (vlogo, prošnjo, dopis) napišite sami in v njem navedete željeno število ur dela dnevno (4, 5, 6, ali 7 ur dnevno) oz. tedensko (20, 25, 30 ali 35 ur tedensko) in obdobje za katerega želite skrajšani delovnik.
2. Delodajalec izda aneks (dodatek) ali novo pogodbo o zaposlitvi ter vam listino predloži v podpis.
3. Na CSD vložite vlogo kateri predložite aneks oz. novo pogodbo o zaposlitvi (rok: najkasneje v 60 dneh, ko že začnete delati krajši delovni čas).
4. V roku 15 dni po oddani vlogi prejmete odločbo CSD.