23. december 2017

Vloga obrazec za otroški dodatek 2018

V letu 2018 otroški dodatek tudi v 7. in 8. dohodkovnem razredu.


VLOGA
VPOGLED v pravice (tu lahko samo preverite kaj imate trenutno urejeno) :
https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

ROK ODDAJE
V mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka, kar je razvidno iz izreka odločbe o pravici do otroškega dodatka (!!! CSD o tem ne obvešča več). Pri novorojenčkih pa v 90 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Primer: Če ste vlogo za otroški dodatek in znižano plačilo vrtca vložili meseca avgusta 2017 in sta vam bili omenjeni pravici dodeljeni od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, morate za podaljšanje omenjenih pravic novo vlogo vložiti meseca avgusta 2018.

KAM ODDAM

  • po pošti na pristojni CSD
  • osebno centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oz. kjer večina dejansko prebiva (če imajo stalno ali začano prebivališče na različnih naslovih).
  • elektronsko preko eUprave
RAZREDI
Otroški dodatek od 1.1.2018 dalje glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša mesečno:
dohodkovni razred

povprečni mesečni dohodek na osebo (v %)
znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v evrih)

znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v evrih)

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji otrok

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji otrok

1

do 18 %

114,31

125,73

137,18

114,31

125,73

137,18

2

nad 18 % do 30 %

97,73

108,04

118,28

97,73

108,04

118,28

3

nad 30 % do 36 %

74,48

83,25

91,98

74,48

83,25

91,98

4

nad 36 % do 42 %

58,75

67,03

75,47

58,75

67,03

75,47

5

nad 42% do 53 %

48,04

56,06

64,03

48,04

56,06

64,03

6a

nad 53 % do 56 %

30,44

38,10

45,71

30,44

38,10

45,71

6b

nad 56 % do 64 %

30,44

38,10

45,71

43,44
51,10
71,17
7
nad 64% (659,3€)
do 82% (844,73 €)
22,83

30,44

38,10

28,83

36,44

49,65

8
nad 82% (844,73 €) do 99% (1.019,86 €)
19,88

27,50

35,11

22,88

30,50

39,89


Otroški dodatek od 1.1.2017 dalje glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša mesečno:
dohodkovni razredpovprečni mesečni dohodek na osebo (v %)1. otrok2. otrok3. in naslednji otrok
1do 18 %114,31125,73137,18
2nad 18 % do 30 %97,73108,04118,28
3nad 30 % do 36 %74,4883,2591,98
4nad 36 % do 42 %58,7567,0375,47
5nad 42 % do 53 %48,0456,0664,03
6anad 53 % do 56 %30,4438,1045,71
6bnad 56 % do 64 %30,4438,1045,71

Novosti s 1.1.2016 (MDDSZ)
Otroški dodatek od 1.1.2016 dalje glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša mesečno:
dohodkovni razred

povprečni mesečni dohodek na osebo (v %)
znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta (v eurih)

znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli vendar najdlje do 18. leta (v eurih)

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji otrok

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji otrok

1

do 18%

114,31

125,73

137,18

114,31

125,73

137,18

2

nad 18% do 30%

97,73

108,04

118,28

97,73

108,04

118,28

3

nad 30% do 36%

74,48

83,25

91,98

74,48

83,25

91,98

4

nad 36% do 42%

58,75

67,03

75,47

58,75

67,03

75,47

5

nad 42% do 53%

48,04

56,06

64,03

48,04

56,06

64,03

6

nad 53% do 64%

30,44

38,10

45,71

30,44

38,10

45,71

7

nad 64% do 82%

22,83

30,44

38,10

28,83

36,44

49,65

8

nad 82% do 99%

19,88

27,50

35,11

22,88

30,50

39,89


Razredi v letu 2015:

dohodkovni
razred
povprečni mesečni dohodek na osebo
(v % in EUR)
znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v EUR)
znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18 leta (v EUR)
1. otrok
2. otrok
3. in naslednji otrok
1. otrok
2. otrok
3. in naslednji otrok
1
do 18 %
do 180,97
114,31
125,73
137,18
114,31
125,73
137,18
2
nad 18 % do 30 %
nad 180,97 do 301,62
97,73
108,04
118,28
97,73
108,04
118,28
3
nad 30 % do 36 %
nad 301,62 do 361,95
74,48
83,25
91,98
74,48
83,25
91,98
4
nad 36 % do 42 %
nad 361,95 do 422,27
58,75
67,03
75,47
58,75
67,03
75,47
5
nad 42 % do 53 %
nad 422,27 do 532,87
43,24
50,45
57,63
43,24
50,45
57,63
6
nad 53 % do 64 %
nad 532,87 do 643,46
27,40
34,29
41,14
39,10
45,99
64,05
7
nad 64% do 82%
nad 643,46
do 824,44
/
/
/
/
/
/
8
nad 82% do 99%
nad 824,44
do 995,36 
/
/
/
/
/
/


Posodobljeno: 23.12.2017