20. junij 2016

Zahvala vzgojiteljici, učitelju, učiteljici ob koncu leta - verzi, darilo

DARILO, ZAHVALA
Včasih je zahvala več kot dovolj. Lahko je to le majhna pozornost (npr. rezano cvetje ali da otroci samo nekaj kreativnega ustvarijo, napišejo pisemca ali morda ustvarite album otrok...).

Neprimerna so lahko nekatera darila višjih vrednosti (npr. polet z balonom, bon za počitnice ali izlet, razni vrednostni boni...).

Če se skupina odloči za darilo naj bo ta manjše vrednosti (do cca 20 EUR na obdarovanca/ko) saj mora zaposleni v javnem sektorju spoštovati določbe predpisov o sprejemanju daril (podrobneje opisano na koncu članka).

VERZI
Če želiš planirati za pet let naprej, posadi riž.
Če želiš planirati za petdeset let naprej, posadi drevo.
Če želiš planirati za sto let naprej, vzgajaj otroke.
(Kitajski pregovor)
___________________________

Vrtičkarji smo majhni.
A imamo veliko srce.
Za tvojo dobroto in skrb,
nagradili bi te!
___________________________

Se k tebi bi stisnili,
pogledali v oči in
hvala ti šepnili za vse
kar storila si za nas.
___________________________

Vprašali so otroka: » ZAKAJ JOČEŠ?«
Odgovoril je : »KER MI V VSEM USTREŽEJO.«
(Armenski pregovor)
___________________________
Za sabo puščam sled
in to je pot,
ki vodi v samo
moj svet.
___________________________

Misel vodi vse stvari,
Misel vodi jih in oblikuje.
Če človek dobrih misli govori,
Deluje, sreča vedno mu sledi,
Ga kot senca nikoli ne zapusti.
___________________________

Nobena stvar ne naredi
človeka srečnejšega,
kot njegovo
lastno prepričanje,
da je naredil najboljše,
kar je mogel.
             Mihailo Pupin 
___________________________


Zgodi se samo enkrat
nikoli dvakrat enako
in trenutkov ni moč zadržati...
zato...:
vsa modrost življenja je morda,
biti pripravljen kakor zvok piščali,
da kadar veter dotakne se srca,
to vztrepeta
in vdano se odzove kot zahvali.
___________________________

Skrivnost je kot pajčevina,
ki varuje zibelko življenja,
je nasmeh, ki v ljubezni tihi tke besede sreče.
Z vsakim novim jutrom spogleduje se in noči odšteva,
da skrite želje v naša srca vliva. 

KAJ JE MAJHNO IN KAJ VELIKO

Majhno živi v mali šoli:
majhni razredi,
majhni vsevedi,
majhne petice,
majhne tovarišice
in naokoli
majhne stezice,
še manjši mravljinci
in majhne nožice,
še manjši mezinci.

Majhno živi v mali šoli.

A male glave rastejo vneto,
prerastejo z letom
male rokave,
male težave,
male besede,
male stezice,
male razrede,
tovarišice
in mala šola kot lonec
poči.
Tedaj je majhnega konec.
In napoči
veliko.

DARILO in PREPOVED SPREJEMANJA DARIL

Javni uslužbenci so namreč dolžni spoštovani določbe Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril ( Ur. l. RS, št. 58/03 ) in Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 in 26/2011).

1. Javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe.

2. Izjeme od splošne prepovedi sprejemanja daril so naslednje:
-javni uslužbenec sme sprejeti priložnostno darilo manjše vrednosti, ki ne presega vrednosti 62,59€
-v koledarskem letu sme javni uslužbenec prejeti več priložnostnih daril zanemarljive ali manjše vrednosti od iste osebe do skupne višine 125,19€
-priložnostno darilo ali darila, ki presegajo 62,59€ oz. 125,19€, če so prejeta od iste osebe v enem letu, postanejo last delodajalca oz. RS.

3. O vsakem prejetem darilu, ki presega vrednost 20,86€, mora javni uslužbenec izpolniti obrazec za vpis v seznam daril, ki ga vodi vrtec/šola.

4. Darovalec mora ob izročitvi darila v vrednosti nad 20,86€ podati:
 - ime, priimek, naslov, ime organa ali pravne osebe, če izroča v njenem imenu, ocenjeno vrednost darila, razlog oz. okoliščine izročitve.
Če darovalec ne poda vseh podatkov ali so očitno neresnični, mora javni uslužbenec zavrniti sprejem darila ali že prejeto darilo vrniti oz. pozvati darovalca, da prevzame darilo nazaj. Kadar javni uslužbenec kasneje ugotovi, da ne gre za darilo manjše vrednosti, ker presega 62,59€ ali je prejel darila zanemarljive vrednosti v skupni višini nad 125,19€, oz. darila manjše vrednosti v skupni višini nad 125,19 € od iste osebe v koledarskem letu, mora o tem in o posledicah obdarovanja obvestiti darovalca. Če darovalec pri darilu vztraja ali se prejemu darila javni uslužbenec ne more izogniti je dolžan darilo izročiti delodajalcu, če presega 62,59€ oz. vsa darila, ki presegajo 125,19€.

 5. Javni uslužbenec ne sme sprejeti nobenega darila v zvezi z opravljanjem službe, niti darila zanemarljive vrednosti, ki ne presega 20,86€:
- Če bi izročitev oz. sprejem takšnega darila pomenilo kaznivo dejanje (podkupnina, zloraba položaja ).
- Če je to izrecno prepovedano z zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
 - Če se kot darilo izroča denar ali vrednostne papirje.

6. Darilo v zvezi z opravljanjem službe v obliki storitve sme javni uslužbenec sprejeti, če ne presega vrednosti 62,59 €, oz. 125,19€, če gre za več storitev prejetih od iste osebe v enem letu.

Objavljeno: 17.6.2013, posodobljeno 8.6.2014