25. januar 2015

Porodniška v letu 2014 - podatki o dohodkih (DURS)

Če ste v letu 2014 prejeli dohodke iz naslova starševskega dopusta vam je pristojni Center za socialno delo v teh dneh poslal obvestilo o višini dohodkov. Ti podatki so potrebni za izračun dohodnine, zato jih skrbno shranite. Spodnji del obvestila pa OBVEZNO TAKOJ posredujte svojemu delodajalcu (v oddelek za obračun plač).
Objavljeno: 19.1.2010, Posodobljeno: 21.1.2011, 20.1.2013, 12.1.2014, 25.1.2015

3. januar 2015

Sezonske razprodaje blaga in obutve - 5.1.2015

V ponedeljek 5.1.2015 se začne sezonska razprodaja blaga in obutve. Kot običajno se sezonske razprodaje začnejo:
  • zimska: prvi delovni ponedeljek v januarju,
  • poletna: drugi delovni ponedeljek v juliju.
Po Pravilniku o sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve, ki ga je izdala Trgovinska zbornica Slovenije in Zakonu o varstvu potrošnikov velja naslednje:
  • posamezna posezonska razprodaja sme trajati največ 60 dni,
  • podjetje mora razprodajo objaviti na krajevno običajen način,
  • blago na razprodaji mora biti označeno s staro in novo ceno,
  • če je % znižanja objavljen v razponu, mora najvišji odstotek obsegati vsaj 1/4 blaga na razprodaji,
  • blago na razprodaji mora biti brezhibno, razen če ni posebej označeno, da gre za blago z napako (torej ima potrošnik pravico uveljavljati reklamacijo)
  • trgovec pa ni dolžen prevzeti brezhibnega izdelka nazaj, razen v primeru nakupa po spletu (v 14 dneh) ali v primeru stvarne napake blaga. Če trgovec takšen izdelek zamenja ali izstavi dobropis, se to šteje za dober poslovni običaj.

 
Objavljeno: 2.1.2011, Posodobljeno: 5.1.2014, 6.7.2014, 3.1.2015