15. december 2013

Online programi za pošljanje e-voščilnic, urejanje slik

Online brezplačni programi vam omogočajo urejanje svetlosti slike, kontrasta, učineka sepia, rdečih oči, dodate lahko okvirje, efekte, tekst, spremenite format slike v jpg, png ali gif itd. Iz svojega računalnika samo naložite sliko in pričnete z urejanjem.
ProgramOpis Slika
Picnik

+enostavno
+online priprava e-voščilnic
+pošiljanje na Facebook
+shranjevanje na disk
+drugi efekti
PRIPOROČAMO.
Hitra navodila na spodnji sliki:
BeFunky+enostavno
+online urejanje slik
+pošiljanje na Facebook
+shranjevanje na disk
+drugi efekti
Pixlr+zahtevnejše z mnogo orodij
+online urejanje slik podobno Photoshopu
+shranjevanje na disk
+zelo veliko efektov
PRIPOROČAMO.
FotoFlexer+enostavno
+online urejanje slik
+shranjevanje na disk
+animicije
+drugi efekti
Lunapic+enostavno
+online urejanje slik

Pho.to+enostavno
+online priprava e-voščilnic
+zabavne animirane slike
+pošiljanje na Facebook
+shranjevanje na disk
+popravljanje slik
+drugi efekti
PRIPOROČAMO.

dr.pic+enostavno
+online urejanje slik

PicJoke.net+enostavno, zelo hitro do e-voščilnice

+pošiljanje na Facebook
+shranjevanje na disk
PRIPOROČAMO.Ostali progami: Ribbet Photo Editing, PicMonkey, Picadilo Photo Editor, iPiccy, Photocat Photo Editor, Photoshop Express, Citrify Photo Editor, Tucia Photo Editing, Fotor Photo Editor, PiZap, Fotoflexer Photo Editor, Dumpr,Pictures4fun Photo Editing, Pixlr Photo Edito, iPad Photo Editing, Tuxpi Photo Editor, Your Photo On a Magazine Cover ...

8. december 2013

VLOGA za znižano plačilo vrtca za leto 2014

Plačilo vrtca po novem zakonu o uveljavljenju pravic iz javnih sredstev


VLOGA
Osebno ali po pošti:
VLOGA za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Elektronska vloga:
Elektronska poenostavljena vloga za pravice iz javnih sredstev
Vlogo lahko pošljete po pošti ali elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA).

Ponovna vloga:
Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so 12.12.2012 v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo pripravili vlogo za PONOVNO uveljavljanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca. S to poenostavljeno vlogo želijo razbremeniti državljane in centre za socialno delo pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka oziroma subvencije vrtca.

ROK ODDAJE

  • Vloge za leto 2014 lahko starši vlagajo od 1.12.2013 do 31.12.2013
  • Za otroke vključene s 1.sept.: oddate vlogo vsaj 15 dni pred 1. sep. in nato še vlogo od 1.12.2013 do 31.12.2013 za plačila po novem letu
  • Za otroke vključene med letom: najkasneje 15 dni pred predvideno vključitvijo
KAM ODDAM

Vloga za znižano plačilo se uveljavlja pri pristojnem Centru za socialno delo in NE na občinskem organu, kot je bilo to včasih pred uveljavitvijo zakonu o uveljavljenju pravic iz javnih sredstev . Vlogo odda eden od staršev (vlagatelj) na obrazcu, v vrtcu, v katerega je vključen otrok, lahko pa tudi neposredno pri pristojnem občinskem organu.

UPRAVIČENOST
 
Oddaja vloge za znižano plačilo je pomembna saj bo vaše najvišje plačilo ne glede na zelo visok dohodek pomenilo 77% cene programa (v najvišjem - 9. plačilnem razredu) in ne 100%. Razliko med plačilom staršev in ceno programa zagotavlja občina iz javnih sredstev. Če starši zamudijo rok se znižano plačilo uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko so oddali vlogo.

Z odločbo o znižanem plačilu vrtca odloči center za socialno delo. Odloči pa tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka, če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.

Za plačilo vrtca je 9 dohodkovnih razredov, od česar je prvi popolnoma oproščen plačila vrtca. Lestvico razredov najdete tukaj.

Plačilo se določi na novo med letom če:
-se spremeni število družinskih članov,
-pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve,
-spremenijo se vrste virov dohodkov,
-namesti se otroka v rejniško družino ali drugo obliko institucionalnega varstva.

  OSTALE INFORMACIJEPosodobljeno: 8.8.2008, 4.6.2009, 5.11.2009, 13.8.2010, 4.11.2010, 9.8.2011, 27.10.2011, 14.11.2011, 27.11.2011, 12.12.2012, 5.12.2013