23. avgust 2015

Prvič v šolo - spremljanje, jutranje in popoldansko varstvo

SPREMLJANJE V ŠOLO IN IZ NJE
Upoštevati je potrebno pravila hišnega reda šole. Običajno učence 1. in 2. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili razrednika.
V prometu je obvezna rumena rutica in spremstvo staršev, kar določa 87. člen Zakona o pravilih cestnega prometa.
(3) Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika nositi tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.
(7) Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki. 

JUTRANJE VARSTVO IN POPOLDANSKO VARSTVO
Normativ za oblikovanje skupine jutranjega varstva je 28 učencev. Skupina za jutranje varstvo se oblikuje, če je vanjo vključenih najmanj 10 učencev 1. razreda, v podružnicah šol na območju s posebnimi razvojnimi problemi pa najmanj 5 učencev 1. razreda.

Normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja (PB) je 28 učencev. Če so v oddelku PB učenci iz dveh razredov, je normativ 24 učencev, če so iz treh in več pa je normativ 21 učencev. Šola lahko te normative poveča za največ dva učenca, če pridobi soglasje ministrstva. Oddelek PB se oblikuje, če je prijavljenih najmanj 16 učencev, v podružnicah šol na območju s posebnimi razvojnimi problemi pa najmanj 10 učencev.
V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti in sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.

Poglejte si še: Šolska torba ali šolski nahrbtnik

Objavljeno: 1.9.2013, Posodobljeno 24.8.2014, 23.8.2015

Šolski koledar 2015/2016 in počitnice za osnovne šole

ŠOLSKI KOLEDAR 2015/2016 in šolske počitnice:
1. september 2015 - začetek pouka
26.–30. oktober 2015 - jesenske počitnice
31. oktober 2015 - dan reformacije
1. november 2015 - dan spomina na mrtve
24. december 2015 - pouka in proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
25. december 2015 - božič
26. december 2015 - dan samostojnosti in enotnosti
28.–31. december 2015 - zimske počitnice
1. januar 2016 - novo leto
29. januar 2016 - zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
8. februar 2016 - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
12.–13. februar 2016 - informativna dneva za vpis v srednje šole
15.–19. februar 2016 - zimske počitnice 1 - otroci iz gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin JV Slovenije – Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel.
22.–26. februar 2016 - zimske počitnice 2 - otroci iz jugovzhodne Slovenije (razen občine iz Zim. Počitnic 1), koroške, podravske, pomurske, savinjske in spodnjeposavske regije
28. marec 2016 - velikonočni ponedeljek
27. april 2016 - dan upora proti okupatorju
28.–29. april 2016 - prvomajske počitnice
1.–2. maj 2016 - praznik dela
15. junij 2016 - zaključek pouka za 9. razred
24. junij 2016 - zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda
25. junij 2016 - dan državnosti Izpitni roki za predmetne in popravne izpite

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
16. junij–29. junij 2016 - predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda (1. rok)
27. junij–8. julij 2016 - predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 8. razreda (1. rok)
18.–31. avgust 2016 - predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 9. razreda (2. rok)