6. januar 2016

5 dni očetovski plačani dopust 2016 (15 + 5 dni)

V letu 2016 boste očetje lahko pridobili dodatnih 5 dni očetovskega dopusta po izteku starševskega dopusta. Nova ureditev velja za vse

KDO: Do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta so torej upravičeni:
1.) očete novorojenčkov, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopust
2.)  -vsi očetje, katerih otroci še niso končali prvega razreda osnovne šole IN
-očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso uveljavljali ali niso v celoti izkoristili neplačanega očetovskega dopusta.

KAJ:
20 dni očetovskega dopusta je plačanega, saj država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Za ostalih 50 dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Prvih 15 dni dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1. 1. 2016 pa ima oče pravico do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga oče izrabi v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Ostalih 50 dni, za katere so plačani prispevki le za socialno varnost, oče lahko izrabi do tretjega leta starosti otroka.

Nova ureditev ureja drugačen način koriščenja očetovskega dopusta. Skrajšal se je neplačani del v korist plačanih dni dopusta.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7838/3c9b546d9c980cd6b3ce76fd026b8153/
DODATNO POJASNILO: http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7840/42271bb28e9af2735f7eabcd60f298f1/