3. september 2016

Otroški bazar, Ljubljana 2016

KDAJ: od pet. 9. 9. 2016 do ned. 11. 9. 2016 (od 9-19 ure)
KJE: Gospodarsko rastavišče v Ljubljani
CENA: 10 EUR / družino (s prijavo 7 EUR / družino http://www.otroskibazar.si/obiskovalci-prijava-ugodnejsa-vstopnica)

Obiščite največji sejem za družine v Sloveniji.

Več na: http://www.otroskibazar.si/

Dogajanje na odru:

PETEK, 9. SEPTEMBER 2016
9.15– 9.50 Uprava RS za zaščito in reševanje in gledališče FRU FRU:
Lutkovna predstava Pikec Ježek in gasilko Jež
10.00–10.15 Libero dance center (animacija pod odrom): Fotografiranje s priljubljenimi otroškimi junaki
10.20–10.45 O.Š. Livada: Livada pleše, poje in tolče
11.00–11.20 O.Š. Mirana Jarca Črnomelj: Juri Muri v Afriki
11.30–11.40 O.Š. Loka Črnomelj: O račku, ki se je učil peti
11.55–12.15 O.Š. Dob: Volk in sedem kozličkov
12.25–13.00 Libero dance center: Nastop svetovnih prvakov
15.00–15.20 Šentjakobsko gledališče: Zlatko, Zoja in darila
15.20–15.40 Libero dance center (animacija pod odrom): Nagradna igra
15.50–16.05 Pravi prijatelji AMZS: Druženje s pravimi prijatelji
16.30–17.30 Gledališče KU-KUC: Igrana predstava po istoimenski risanki MAŠA IN MEDVED
18.00–18.30 Plesna skupina Wild West: Škornji, klobuki in country glasba


SOBOTA, 10. SEPTEMBER 2016
9.20–9.40 Šentjakobsko gledališče: Zlatko, Zoja in darila
9.40–10.00 Libero dance center (animacija pod odrom): Fotografiranje s priljubljenimi otroškimi junaki
10.20–10.55 OKS
11.05–11.35 NLB VITA: Mali tiger
11.45–12.05 POŠ Vrhpolje-podaljšano bivanje: Volk in sedem kozličkov
12.15–12.30 O.Š. Jurija Vega Moravče-podaljšano bivanje: Metuljev drugi rojstni dan
12.40–12.55 O.Š. Jurija Vege Moravče: Obiskali so nas marsovci
13.10–13.25 Vrtec Sonček pri O.Š. Šmarjeta: Venček travniških pesmi in plesni nastop ob pesmici Pleši, pleši črni kos
13.35–14.00 Pihalni orkester Bežigrad: Postani godbenik
15.10–15.45 Zavod Varna pot: S pikapoko na pot, da ne bo nezgod
15.50–16.05 Pravi prijatelji AMZS: Druženje s pravimi prijatelji
16.15–16.30 Urška
16.40–17.00 Libero dance center: Nastop svetovnih prvakov v hip-hop-u
17.00–18.00 Družinsko gledališče Kolenc: Igrana predstava MAČEK MURI išče kroniko
18.00–19.00 Družinsko gledališče Kolenc: Fotografiranje z Mačkom Murijem


NEDELJA, 11. SEPTEMBER 2016
9.15–9.45 Mažoretni in twirling klub Kranj: Twirling baton
10.00–10.40 Libero dance center: BALETNA PRAVLJICA (s seboj prinesite baletno krilce) foto_ledenapravljica
10.45–11.00 KINO GLEDALIŠČE BEŽIGRAD
11.10–11.25 Magični teater Jaba-daba-du: Čarodej Toni
11.35–11.50 Pravi prijatelji AMZS: Druženje s pravimi prijatelji
14.00–15.00 Olimpijski komite Slovenije: Olimpijski kviz
15.00–15.40 RTV SLO
15.45–17.00 KONCERT RIBIČA PEPETA Z REVIJO PLESNEGA MESTA

20. junij 2016

Zahvala vzgojiteljici, učitelju, učiteljici ob koncu leta - verzi, darilo

DARILO, ZAHVALA
Včasih je zahvala več kot dovolj. Lahko je to le majhna pozornost (npr. rezano cvetje ali da otroci samo nekaj kreativnega ustvarijo, napišejo pisemca ali morda ustvarite album otrok...).

Neprimerna so lahko nekatera darila višjih vrednosti (npr. polet z balonom, bon za počitnice ali izlet, razni vrednostni boni...).

Če se skupina odloči za darilo naj bo ta manjše vrednosti (do cca 20 EUR na obdarovanca/ko) saj mora zaposleni v javnem sektorju spoštovati določbe predpisov o sprejemanju daril (podrobneje opisano na koncu članka).

VERZI
Če želiš planirati za pet let naprej, posadi riž.
Če želiš planirati za petdeset let naprej, posadi drevo.
Če želiš planirati za sto let naprej, vzgajaj otroke.
(Kitajski pregovor)
___________________________

Vrtičkarji smo majhni.
A imamo veliko srce.
Za tvojo dobroto in skrb,
nagradili bi te!
___________________________

Se k tebi bi stisnili,
pogledali v oči in
hvala ti šepnili za vse
kar storila si za nas.
___________________________

Vprašali so otroka: » ZAKAJ JOČEŠ?«
Odgovoril je : »KER MI V VSEM USTREŽEJO.«
(Armenski pregovor)
___________________________
Za sabo puščam sled
in to je pot,
ki vodi v samo
moj svet.
___________________________

Misel vodi vse stvari,
Misel vodi jih in oblikuje.
Če človek dobrih misli govori,
Deluje, sreča vedno mu sledi,
Ga kot senca nikoli ne zapusti.
___________________________

Nobena stvar ne naredi
človeka srečnejšega,
kot njegovo
lastno prepričanje,
da je naredil najboljše,
kar je mogel.
             Mihailo Pupin 
___________________________


Zgodi se samo enkrat
nikoli dvakrat enako
in trenutkov ni moč zadržati...
zato...:
vsa modrost življenja je morda,
biti pripravljen kakor zvok piščali,
da kadar veter dotakne se srca,
to vztrepeta
in vdano se odzove kot zahvali.
___________________________

Skrivnost je kot pajčevina,
ki varuje zibelko življenja,
je nasmeh, ki v ljubezni tihi tke besede sreče.
Z vsakim novim jutrom spogleduje se in noči odšteva,
da skrite želje v naša srca vliva. 

KAJ JE MAJHNO IN KAJ VELIKO

Majhno živi v mali šoli:
majhni razredi,
majhni vsevedi,
majhne petice,
majhne tovarišice
in naokoli
majhne stezice,
še manjši mravljinci
in majhne nožice,
še manjši mezinci.

Majhno živi v mali šoli.

A male glave rastejo vneto,
prerastejo z letom
male rokave,
male težave,
male besede,
male stezice,
male razrede,
tovarišice
in mala šola kot lonec
poči.
Tedaj je majhnega konec.
In napoči
veliko.

DARILO in PREPOVED SPREJEMANJA DARIL

Javni uslužbenci so namreč dolžni spoštovani določbe Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril ( Ur. l. RS, št. 58/03 ) in Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 in 26/2011).

1. Javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe.

2. Izjeme od splošne prepovedi sprejemanja daril so naslednje:
-javni uslužbenec sme sprejeti priložnostno darilo manjše vrednosti, ki ne presega vrednosti 62,59€
-v koledarskem letu sme javni uslužbenec prejeti več priložnostnih daril zanemarljive ali manjše vrednosti od iste osebe do skupne višine 125,19€
-priložnostno darilo ali darila, ki presegajo 62,59€ oz. 125,19€, če so prejeta od iste osebe v enem letu, postanejo last delodajalca oz. RS.

3. O vsakem prejetem darilu, ki presega vrednost 20,86€, mora javni uslužbenec izpolniti obrazec za vpis v seznam daril, ki ga vodi vrtec/šola.

4. Darovalec mora ob izročitvi darila v vrednosti nad 20,86€ podati:
 - ime, priimek, naslov, ime organa ali pravne osebe, če izroča v njenem imenu, ocenjeno vrednost darila, razlog oz. okoliščine izročitve.
Če darovalec ne poda vseh podatkov ali so očitno neresnični, mora javni uslužbenec zavrniti sprejem darila ali že prejeto darilo vrniti oz. pozvati darovalca, da prevzame darilo nazaj. Kadar javni uslužbenec kasneje ugotovi, da ne gre za darilo manjše vrednosti, ker presega 62,59€ ali je prejel darila zanemarljive vrednosti v skupni višini nad 125,19€, oz. darila manjše vrednosti v skupni višini nad 125,19 € od iste osebe v koledarskem letu, mora o tem in o posledicah obdarovanja obvestiti darovalca. Če darovalec pri darilu vztraja ali se prejemu darila javni uslužbenec ne more izogniti je dolžan darilo izročiti delodajalcu, če presega 62,59€ oz. vsa darila, ki presegajo 125,19€.

 5. Javni uslužbenec ne sme sprejeti nobenega darila v zvezi z opravljanjem službe, niti darila zanemarljive vrednosti, ki ne presega 20,86€:
- Če bi izročitev oz. sprejem takšnega darila pomenilo kaznivo dejanje (podkupnina, zloraba položaja ).
- Če je to izrecno prepovedano z zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
 - Če se kot darilo izroča denar ali vrednostne papirje.

6. Darilo v zvezi z opravljanjem službe v obliki storitve sme javni uslužbenec sprejeti, če ne presega vrednosti 62,59 €, oz. 125,19€, če gre za več storitev prejetih od iste osebe v enem letu.

Objavljeno: 17.6.2013, posodobljeno 8.6.2014

7. februar 2016

Vpis otrok v prvi razred osnovne šole 2016/2017

KDAJ?
Vpis otrok v prvi razred poteka predvidoma v prvem in drugem tednu v februarju.

KAKO?
-Ministrstvo za šolstvo in šport posreduje šolam sezname otrok njihovih šolskih okolišev.
-Za šolsko leto 2016/2017 se vpisujejo otroci rojenih v letu 2010.
45. člen Zakona o osnovni šoli: Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.
-Vpisi potekajo v skladu z občinskimi Odloki.
-Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis.

KAJ POTREBUJEM?
-K vpisu je potrebno pripeljati otroka in njegov osebni dokument.
-Potrebno je tudi posredovati potrebe po vključitvi otroka k jutranjem varstvu ter v o podaljšanem bivanju. Vključitev je brezplačna in prostovoljna.
-Jutranje varstvo je tako kot podaljšano bivanje del razširjenega programa osnovne šole. Je oblika vzgojnega dela samo za učence 1. razreda. ki pred poukom potrebujejo varstvo.
-Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda.

Objavljeno: 9.2.2014, posodobljeno: 1.2.2015, 7.2.2016

6. januar 2016

5 dni očetovski plačani dopust 2016 (15 + 5 dni)

V letu 2016 boste očetje lahko pridobili dodatnih 5 dni očetovskega dopusta po izteku starševskega dopusta. Nova ureditev velja za vse

KDO: Do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta so torej upravičeni:
1.) očete novorojenčkov, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopust
2.)  -vsi očetje, katerih otroci še niso končali prvega razreda osnovne šole IN
-očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso uveljavljali ali niso v celoti izkoristili neplačanega očetovskega dopusta.

KAJ:
20 dni očetovskega dopusta je plačanega, saj država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Za ostalih 50 dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Prvih 15 dni dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1. 1. 2016 pa ima oče pravico do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga oče izrabi v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Ostalih 50 dni, za katere so plačani prispevki le za socialno varnost, oče lahko izrabi do tretjega leta starosti otroka.

Nova ureditev ureja drugačen način koriščenja očetovskega dopusta. Skrajšal se je neplačani del v korist plačanih dni dopusta.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7838/3c9b546d9c980cd6b3ce76fd026b8153/
DODATNO POJASNILO: http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7840/42271bb28e9af2735f7eabcd60f298f1/