25. marec 2020

Zmanjšanje števila nosečniških pregledov zaradi koronavirusa COVID-19

Zaradi zmanjševanja števila delujočih ginekoloških ambulant bodo prvi pregledi v nosečnosti zaradi epidemije nekoliko pozneje.

Preventivni pregledi zdravih nosečnic bodo po novem (zaradi epidemije koronavirusa COVID-19) potekali:
 • med 11. in 14. tednom, ko bodo izvajali tudi merjenje nuhalne svetline, 
 • med 20. in 24. tednom z morfologijo, 
 • v 28. tednu, 
 • med 32. in 34. tednom ter 
 • v 37., 39. in 40. tednu. 
Skupno: cca 7 pregledov 

Ultrazvočno preiskavo z biometrijo bodo zaradi manjšega števila rednih pregledov opravili v 37. tednu nosečnosti.

Kot do zdaj bodo potekale presejalne preiskave in diagnostične preiskave za kromosomopatije, obravnave nosečnic s sumom ali ugotovljeno gestacijsko boleznijo ali ogroženostjo ploda ter obravnave nosečnic s kroničnimi boleznimi ali s predhodno znanim povečanim tveganjem za zaplete v nosečnosti.

Običajni pregledi pred epidemijo so potekli približno takole:
 • 8. – 12. teden: Prvi pregled, prvi ultrazvok, PAP test, ,določitev datuma poroda, pridobitev materinske knjižice, prve laboratorijske preiskave krvi in urina 
 • 10. – 14. teden: morfologija ploda, nuhalna svetlina 
 • 16. – 18. teden: tehtanje, merjenje pritiska, opcijsko ultrazvok, laboratorijske preiskave krvi in urina 
 • 20. – 23. teden: tehtanje, merjenje pritiska, morfologija ploda
 • 26. – 28. teden: tehtanje, merjenje pritiska, morfologija ploda, laboratorijske preiskave krvi (Rh faktor) in urina
 • 32. teden: tehtanje, merjenje pritiska, morfologija ploda, laboratorijske preiskave krvi (hemoglobin) in urina, prejem napotnice za porod
 • 35. teden: tehtanje, merjenje pritiska, ultrazvok, pregled urina in po potrebi Abdominalna dekompresija
 • 37. teden: tehtanje, merjenje pritiska, CTG, urin
 • 38. teden: tehtanje, merjenje pritiska, CTG, urin
 • 39. teden: tehtanje, merjenje pritiska, CTG, urin
 • 40. teden: tehtanje, merjenje pritiska, CTG, urin
 • 41. teden: tehtanje, merjenje pritiska, CTG, ginekološki vaginalni pregled, urin
Skupno: cca 12 pregledov 


14. marec 2020

Nosečnost, porod in Koranavirus COVID-19

COVID-19, NOSEČNOST IN POROD

NOSEČNOST

Malo je znanega o poteku COVID-19 v nosečnosti. Intrauterina ali perinatalna okužba nista opisani, laboratorijsko ni dokazanega prenosa virusa na plod.
Po do sedaj znanih podatkih nosečnice niso bolj ogrožene od splošne populacije, je pa potrebna posebna pozornost pri nosečnicah s pridruženimi boleznimi. Trenutno ni podatkov o smrti nosečnic zaradi COVID-19. Bolezen pri nosečnicah običajno poteka v obliki blage gripe/prehlada, predvsem s kašeljem, vročino in kratko sapo. Zaenkrat je opisan en primer nosečnice, ki je potrebovala mehansko ventilacijo, imela urgentni carski rez v 30.t.n., po katerem je hitro okrevala.
Ni dokazov, da virus prehaja na plod v nosečnosti. Testirali so amnijsko tekočino, posteljico, popkovnico, vzeli brise žrela novorojencem in materino mleko okuženih nosečnic, vsi testi so bili negativni na virus. Trenutno ni dokazov o prenosu preko genitalij.
Vpliv na plod. Ni podatkov o povečanem tveganju za splav. Ker ni znakov prehoda virusa na plod v maternici, je možnost prirojenih napak ploda zaradi virusa malo verjetna. Poročila so o prezgodnjih porodih zaradi COVID-19, vendar je trenutnih podatkov premalo za zaključke.
Priporoča se, da se radiološke preiskave v nosečnosti opravijo kot pri nenosečih ženskah: RTG, CT prsnega koša. Ob tem je potrebno plod zaščiti po običajnih protokolih.
Ob okužbi s COVID-19, v primeru indikacije za antenatalne kortikosteroide, ni do sedaj znanih kontraindikacij za aplikacijo.
V primeru akutne okužbe s COVID-19 v nosečnosti, naj nosečnice postopajo po uradno objavljenih priporočilih. Svetuje se pregled pri ginekologu 14 dni po končani okužbi. Svetuje se UZ spremljanje rasti ploda – nasvet je podan na podlagi IUGR v  60% pri SARS okužbi in pojava abrupcije posteljice pri okužbi MERS.

POROD

Priporočamo, da ženske z znaki okužbe in pričetkom poroda, predhodno obvestijo lokalno porodnišnico o njihovem prihodu.
Spremljati je potrebno telesno temperaturo, frekvenco dihanja in saturacijo krvi s kisikom ženske med porodom. Saturacija naj bo nad 94%. Uvedba razširjenega spremljanja stanja glede na klinično sliko. Le nujno potrebno osebje naj bo v stiku z okuženo nosečnico.
Zaradi povečanega tveganja za fetalni distres, se svetuje kontinuiran CTG med porodom.
Način poroda. COVID-19 naj ne vpliva na način poroda. Izjema je respiratorno stanje nosečnice, ki zahteva urgentno dokončanje nosečnosti. Sama okužba ob stabilnem stanju porodnice ni indikacija za dokončanje poroda s carskim rezom.
Ni kontraindikacij za spinalno ali epiduralno analgezijo. Svetuje se epiduralna analgezija v začetku poroda pri ženskah s sumom na ali potrjenim COVID-19, da se zmanjša potreba po splošni anesteziji v primeru urgentnega carskega reza, kjer je tveganje za razsoj virusa večje.
Po trenutnih podatkih je odloženo pretisnjenje popkovnice še vedno priporočljivo. Otroka se obriše kot običajno.
Ob sprejemu v porodno sobo odvzamemo bris nožnice (bris, ki se uporablja tudi za ugotavljanje okužbe z gripo). Po porodu odvzamemo košček posteljice (cca 0,5 x 0,5 cm) in ga v suhi sterilni posodi pošljemo na mikrobiološki pregled. Posteljico s popkovnico pošljemo na histopatološki pregled.
Elektivne posege pri okužbi s COVID-19 naj se izvaja na koncu operativnega programa. Če je omogočeno, naj se operacije izvaja v drugi operacijski dvorani. Osebje naj bo zaščiteno po veljavnem protokolu, prisotno naj bo minimalno osebja.

NOVOROJENCI

Vse novorojenčke mater, ki imajo potrjeno okužbo s COVID-19, je potrebno testirati na COVID-19. Novorojenca testiramo v prvih 24 urah po porodu z odvzemom brisa nazofarinksa. V primeru, da je bris negativen, ga ponovimo sedem dni po prvem odvzemu brisa. Po odpustu novorojenca iz porodnišnice  je potrebno nadaljnje sledenje. O tem je potrebno obvestiti izbranega pediatra. Če ga porodnica še ni izbrala, ga je potrebno izbrati pred odhodom iz porodnišnice.
Če je test pozitiven in novorojenec ne kaže znakov okužbe ga izoliramo in opazujemo.
V primeru, da je novororojenec pozitiven in kaže znake dihalne stiske, je predvidena premesitiev na Klinični oddelek za intenzivno terapijo otrok UKC Ljubljana.
Dojenje. Do sedaj še ni dokazanega prehoda virusa preko materinega mleka na otroka. Po trenutnih podatkih so koristi dojenja večje od tveganja prenosa, zato se dojenje svetuje. Potreben je posvet z otročnico, saj je prenos ob dojenju, zaradi bližnjega kontakta, vseeno možen. V primeru dojenja so potrebni zaščitni ukrepi: Umivanje rok pred dotikanjem otroka, dojk ali črpalke in stekleničk. Nošenje obrazne maske med dojenjem. V primeru, da je potrebno izčrpavati mleko, naj porodnica dobi lastno črpalko. Potrebno je dosledno upoštevanje čiščenja črpalke po vsaki uporabi. Možnost je tudi hranjenje otroka z načrpanim mlekom s strani druge zdrave osebe.
Viri
 • Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Royal College of Midwives, Royal College of Paediatrics and Child Health, Public Health England, Health Protection Scotland. Coronavirus (COVID-19) infection and pregnancy. Dostopno na: https://www.rcog.org.uk/coronavirus-pregnancy.
Pripravila Ginekološka klinika UKC Ljubljana

Vir: NIJZ 13. 3. 2020 https://www.nijz.si/sl/nosecnost-in-porod-covid-19-strokovna-javnost