15. december 2013

Online programi za pošljanje e-voščilnic, urejanje slik

Online brezplačni programi vam omogočajo urejanje svetlosti slike, kontrasta, učineka sepia, rdečih oči, dodate lahko okvirje, efekte, tekst, spremenite format slike v jpg, png ali gif itd. Iz svojega računalnika samo naložite sliko in pričnete z urejanjem.
ProgramOpis Slika
Picnik

+enostavno
+online priprava e-voščilnic
+pošiljanje na Facebook
+shranjevanje na disk
+drugi efekti
PRIPOROČAMO.
Hitra navodila na spodnji sliki:
BeFunky+enostavno
+online urejanje slik
+pošiljanje na Facebook
+shranjevanje na disk
+drugi efekti
Pixlr+zahtevnejše z mnogo orodij
+online urejanje slik podobno Photoshopu
+shranjevanje na disk
+zelo veliko efektov
PRIPOROČAMO.
FotoFlexer+enostavno
+online urejanje slik
+shranjevanje na disk
+animicije
+drugi efekti
Lunapic+enostavno
+online urejanje slik

Pho.to+enostavno
+online priprava e-voščilnic
+zabavne animirane slike
+pošiljanje na Facebook
+shranjevanje na disk
+popravljanje slik
+drugi efekti
PRIPOROČAMO.

dr.pic+enostavno
+online urejanje slik

PicJoke.net+enostavno, zelo hitro do e-voščilnice

+pošiljanje na Facebook
+shranjevanje na disk
PRIPOROČAMO.Ostali progami: Ribbet Photo Editing, PicMonkey, Picadilo Photo Editor, iPiccy, Photocat Photo Editor, Photoshop Express, Citrify Photo Editor, Tucia Photo Editing, Fotor Photo Editor, PiZap, Fotoflexer Photo Editor, Dumpr,Pictures4fun Photo Editing, Pixlr Photo Edito, iPad Photo Editing, Tuxpi Photo Editor, Your Photo On a Magazine Cover ...

8. december 2013

VLOGA za znižano plačilo vrtca za leto 2014

Plačilo vrtca po novem zakonu o uveljavljenju pravic iz javnih sredstev


VLOGA
Osebno ali po pošti:
VLOGA za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Elektronska vloga:
Elektronska poenostavljena vloga za pravice iz javnih sredstev
Vlogo lahko pošljete po pošti ali elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA).

Ponovna vloga:
Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so 12.12.2012 v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo pripravili vlogo za PONOVNO uveljavljanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca. S to poenostavljeno vlogo želijo razbremeniti državljane in centre za socialno delo pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka oziroma subvencije vrtca.

ROK ODDAJE

  • Vloge za leto 2014 lahko starši vlagajo od 1.12.2013 do 31.12.2013
  • Za otroke vključene s 1.sept.: oddate vlogo vsaj 15 dni pred 1. sep. in nato še vlogo od 1.12.2013 do 31.12.2013 za plačila po novem letu
  • Za otroke vključene med letom: najkasneje 15 dni pred predvideno vključitvijo
KAM ODDAM

Vloga za znižano plačilo se uveljavlja pri pristojnem Centru za socialno delo in NE na občinskem organu, kot je bilo to včasih pred uveljavitvijo zakonu o uveljavljenju pravic iz javnih sredstev . Vlogo odda eden od staršev (vlagatelj) na obrazcu, v vrtcu, v katerega je vključen otrok, lahko pa tudi neposredno pri pristojnem občinskem organu.

UPRAVIČENOST
 
Oddaja vloge za znižano plačilo je pomembna saj bo vaše najvišje plačilo ne glede na zelo visok dohodek pomenilo 77% cene programa (v najvišjem - 9. plačilnem razredu) in ne 100%. Razliko med plačilom staršev in ceno programa zagotavlja občina iz javnih sredstev. Če starši zamudijo rok se znižano plačilo uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko so oddali vlogo.

Z odločbo o znižanem plačilu vrtca odloči center za socialno delo. Odloči pa tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka, če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.

Za plačilo vrtca je 9 dohodkovnih razredov, od česar je prvi popolnoma oproščen plačila vrtca. Lestvico razredov najdete tukaj.

Plačilo se določi na novo med letom če:
-se spremeni število družinskih članov,
-pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve,
-spremenijo se vrste virov dohodkov,
-namesti se otroka v rejniško družino ali drugo obliko institucionalnega varstva.

  OSTALE INFORMACIJEPosodobljeno: 8.8.2008, 4.6.2009, 5.11.2009, 13.8.2010, 4.11.2010, 9.8.2011, 27.10.2011, 14.11.2011, 27.11.2011, 12.12.2012, 5.12.2013

23. november 2013

Ustvarjamo - laterna, nočna lučka v kozarcu

LIKOVNA TEHNIKA: izdelek laterna
STAROST OTROKA: 3+
PRIPOMOČKI: steklen kozarec za vlaganje, elektro žica ali druga plastificirana žica, klešče, barvni prtiček (lahko božično-novoletni motiv), prozorno lepilo, okrasna vrvica, škarje, čajna svečka, vžigalnik.
IZDELAVA:
Na primerno velik steklen kozarec za vlaganje pripravimo žičnat obod okoli vratu kozarca na katerega poprej pritrdimo ročaj (to naj pripravi odrasla oseba s pomočjo klešč, kot je prikazano spodaj na drugi sliki).

Otroci naj odrežemo pravokotni trak iz barvnega prtička in ga s prozornim lepilom prilepimo okoli kozarca. Kozarček še poljubno okrasite in vanj vstavite čajno svečko. V teh dneh, ko kmalu pade tema, bo lučka prijetno krasila balkone, terase in police vaših domov.

19. oktober 2013

Bolniška za nego bolnega otroka in brezposelni starš

Pediater lahko zahteva podpis izjave, s katero jamčite, da nezaposleni starš ne more negovati bolnega otroka.

  Pravica do zadržanosti od dela zaradi nege otroka ima sledeče lastnosti:

BREZPOSELNI ZAKONEC:
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja ( 5. odstavka 138. člena) določajo, da ima zavarovanec pravico do nadomestila plače za nego ožjega družinskega člana, če nege ne more zagotoviti zakonec, ki je nezaposlen, upokojen ali lahko zagotavlja nego brez zadržanosti od dela.

Podatke o teh okoliščinah mora osebnemu zdravniku posredovati zavarovanec, ki uveljavlja pravico do nege.

V praksi pa lahko nastopijo primeri, zaradi katerih zakonec, ki je nezaposlen (ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne dejavnosti, ni kmet ipd.) ali upokojen, ne more zagotoviti nege otroka. Razloge mora dokazati zavarovanec, ki uveljavlja pravico do nege, in sicer z ustrezno dokumentacijo (npr.pogodbo o opravljanju dela, zdravniškim potrdilom …) ali na podlagi izjave v primerih, ko z dokumentacijo ne razpolaga. Vzorec izjave je priloga tega dopisa.

Osebni zdravnik mora zavarovancu pojasniti pogoje za uveljavljanje pravice do nege, ugotovljena dejstva pa zapisati v zdravstveni karton otroka. Če je osebni zdravnik dejansko stanje ugotavljal na podlagi podpisane izjave, slednjo vloži v zdravstveni karton.

KRAJŠI DELOVNI ČAS ENEGA OD STARŠEV:
V primerih, ko eden od staršev dela s krajšim delovnim časom (dela s krajšim delovnim po predpisih o starševskem varstvu, o delovnih razmerjih ali po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju), peti odstavek 138. člena Pravil izrecno ne določa, da mora biti zadržan od dela tisti od staršev, ki dela krajši delovni čas od polnega. Je pa skladno z navedeno določbo lahko eden od staršev začasno zadržan od dela s pravico do nadomestila plače le za tisti delovni čas, za katerega drug starš ne more zagotoviti nege brez zadržanosti od dela. Glede dokazovanja okoliščin veljajo enaka pravila, kot so zapisana v prvo opisanem primeru pri čemer mora izbrani osebni zdravnik upoštevati tudi dejansko odsotnost starša od doma (torej čas, ko dela in čas, ki je potreben za pot na delo in iz dela domov).

PORODNIŠKA IN BOLNIŠKA:
V času, ko je zavarovana oseba na porodniškem ali starševskem dopustu, praviloma lahko neguje tudi drugega otroka, ki zaradi zdravstvenega stanja potrebuje nego. Vendar pa tudi v tovrstnih primerih lahko pride do situacije, da npr. mati, ki je na porodniškem dopustu, zaradi objektivnih razlogov ne more zagotoviti nege otroku.

To pomeni, da je tudi v teh primerih potrebno ugotavljati vse okoliščine konkretnega primera, pri čemer je potrebno izhajati iz dejstva, da mora imeti otrok v času bolezni oziroma poškodbe dejansko zagotovljeno ustrezno nego. Tako je npr. v situaciji, ko je mati odsotna z dela zaradi koriščenja porodniškega oziroma starševskega dopusta, nego pa potrebuje drug otrok, potrebno ugotavljati, ali bi moral biti drugi otrok ločen od novorojenčka in ali mati lahko zagotavlja nego otroku, tudi zaradi okoliščin na njeni strani (npr. bolezen mame v času, ko otrok potrebuje nego).

SPREMSTVO:
Prav tako ni mogoče istočasno (za isto časovno obdobje) uveljavljati pravice do nege in pravice do spremstva za istega otroka s strani obeh staršev.


Vir: Okrožnica ZZZS z dne 6.7.2010
Članki: Žurnal - Do bolniške z dokazili z dne 19.10.2013
Mladina - Zdravniki ali delovni inšpektorji z dne 19.4.2013

16. avgust 2013

Šolske potrebščine, katalog učbenikov za osnovno šolo 2013 2014

Nakup učbenikov in delovnih zvezkov za osnovne šole in šolskih potrebščin:

Izberite šolo --> izberite razred--> preglejte potrebščine, ki jih potrebujete in jih lahko naročite kar preko spleta.
Prodajno mesto Ugodnosti
DZS Pridobitev Mercator pik, saj je DZS partner v sistemu Mercator pika.
Emka - Mladinska knjiga - 20% popust na vse torbe, -30% potrebščine do 15.9.2013.
Pri nakupu katerekoli šolske torbe poštnina brezplačna!  Ob nakupu nad 140 EUR je poštnina brezplačna.
Hitro naročilo šolskega paketa: http://www.emka.si/sola
Kopija-nova Darilo ob naročilu  preko spleta.
Brezplačna poštnina ob nakupu usnjenih copatov ali natikačev Ajda.
Hitro naročanje: http://www.kopija-nova.si/hitro-narocanje

Več na: Trubar - učbeniški skladi, Ministrstvo za šolstvo in šport (stran deluje le v Internet Explorerju)

20. junij 2013

Seznam prtljage na dopustu, počitnicah


Čas počitnic, dopustov se bliža. Potovalni seznam naj vam bo v pomoč pri pripravi prtljage za vas in vaše otroke.Za povečavo in tiskanje seznama klikni na spodnjo sliko.Objavljeno 16.6.2009, Posodobljeno 19.6.2011, 20.6.2013

12. junij 2013

Piškotki

V začetku leta 2013 je stopil v veljavo popravljen Zakon o elektronskih komunikacijah - ZEKom-1  (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012109&stevilka=4315). Ta po direktivi EU predpisuje nova pravila glede uporabe piškotkov, ki se shranjujejo na osebnih računalnikih uporabnikov.

Seznam piškotkov na spletnem mestu http://otrocarije.blogspot.com/:
Piškotki se na tej strani uporabljeja pri uporabi Google Analytics za sledenje obiskov in pri prikazovanju oglasov.

__utmz (poteče v 6ih mesecih) služi za prikaz od kje je obiskovalec (iskalnik, iskane ključne besede, povezava)

__utma (poteče v 2 letih) shranjuje vsakega uporabnika količino obiskov in čas prvega obiska v prejšnjem obisku, in sedanji obisk

_utmb (poteče v 1 dnevu) in __utmc (poteče na koncu seje) se uporabljajata za približno primerjavo, kako dolgo boste ostali na mestu, ko se začne obisk, in približno konca (c poteče hitro)

adp_partner (poteče na koncu seje): služi za prikazovanje oglasnih sporočil


11. maj 2013

Otroški bazar, Maribor 2014

KDAJ: od čet. 25.4.2014 do ned. 27.4.2014 (od 9-19 ure)
KJE: Ledna dvorana, Maribor
CENA: Prost vstop.

Obiščite največji sejem za družine v Sloveniji.

Več na: http://www.otroskibazar.si/

Seznam razstavljavcev najdete tukaj.

20. april 2013

Ustvarjamo - zvončki, trobentice in tulipani

LIKOVNA TEHNIKA: lepljenka in risba
STAROST OTROKA: 3+
PRIPOMOČKI: lepilo, risalni list, kolaž papir, vodene barvice
IZDELAVA: Iz kolaž papirja izrežemo cvetove in bilke in jih prilepimo na risalni list.
Lahko pa na risalni papir otroci samo narišejo zvončke, trobentice in tulipane z vodenimi barvicami.
Objavljeno: 27.2.2012, Posodobljeno 20.4.2013

3. april 2013

Pomagajmo dvojčkoma Anžetu in Eneju

Dvojčka Anže in Enej sta se rodila prezgodaj - v 28. tednu nosečnosti. Sledili so številni zapleti in sta zaradi možganske krvavitve diagnosticirana s cerebralno paralizo.

Ker pa v svetu obstajajo nove inovativne tehnike, s katerimi se lahko pomaga takim otrokom shoditi, sta se starša odločila, da bi dvojčkoma omogočila novo upanje s therasuit terapijo, imenovano suittherapy. Sedaj zaradi napetosti v mišicah križata nogice. S pomočjo te terapije, suspenzijskih vaj in naprave, imenovane pajek, pa bosta morda lahko shodila.

Pomoč, da bi finančno podprli zdravljenje dvojčkov lahko nakažete:

POŠTNA NAKAZNICA
Anže in Enej Strazberger,
Peričeva ulica 35,
1000 Ljubljana

TRR Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana,
Tržaška cesta 132,
1000 Ljubljana,
IBAN: SI56 61000 1122334482,
SWIFT ali BIC: HDELSI22,
namen: humanitarna pomoč, s
klic ali referenca: SI00 / 20102012

Prek SMS:
SMS z besedo ANZE na 1919 (donirate en evro),
MS z besedo ENEJ5 na 1919 (donirate pet evrov).

Kontakt: darjasova@gmail.com

Foto: anzeenej.wordpress.com

25. marec 2013

Ustvarjamo - žafranček v lončku

LIKOVNA TEHNIKA: kombinirana
STAROST OTROKA: 3+
PRIPOMOČKI: glinen lonček, zemlja, kreša, prtički, prozorno lepilo, krep papir, škarje
IZDELAVA: Na lonček prilepimo dele papirnatega prtička s prozornim lepilom. Lonček napolnimo z zemljo in vsejemo krešo ter zalijemo. Žafranček izdelamo iz belega krep papirja, ki mu dodamo rožnat pestič.


Video kako pripravimo žafranček:

26. februar 2013

Ustvarjamo - ptičja hišica

LIKOVNA TEHNIKA: tisk in lepljenka
STAROST OTROKA: 2+, podlago pripravi odrasla oseba
PRIPOMOČKI: risalni list, kolaž papir, pisalo, čopič, prstne barve, krompir, nož, predpasnik za otroka
IZDELAVA: Na list papirja prilepimo izrezano obliko ptičje hišice in pripravimo nekaj papirnatih ptičkov. Otrok lahko sam prilepi ptičke in jih pobarva. Pripravite mu tudi žig za snežinke. Pa prijetno ustvarjanje.