30. oktober 2009

Enostarševske družine z ločenim bivanjem nič več do višjih transferov

Konec leta bo predstavljen nov zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v katerem bo urejena enotna definicija enostarševske družine za vse socialne transferje. Do sedaj so lahko pari z otroki zelo enostavno pridobili na upravni enoti potrdilo o ločenem življenju in si s tem pridobili tudi nekatere pravice in prednosti pri pridobivanju socialnih transferov. Sedaj bo definicija enostarševske družine ožja (drugi starš ni več živ ali znan, ni več poslovno sposoben...).

Sedanje dodatne pravice za enostarševske družine (ločeno bivanje staršev):
+dobiva višje otroške dodatke,
+višje državne štipendije,
+višjo denarno socialno pomoč.

28. oktober 2009

Premalo prostora v porodnišnicah? Prezasedenost?

Predvidenih porodov, ki jih plača zavarovalnica (ZZZS) KC Ljubljana v letu 2009 je 5347. Prejšnji teden pa je bilo število porodov bilo že preseženo. Ker pa je porod nujen primer bodo le-ti nemoteno izvedeni.

Število porodov za celo Slovenijo v letih 1988 do 2008 po letu 2003 stalno narašča. Gre namreč za demografske dejavnike - močne generacije, ki so trenutno v rodni dobi.


Število porodov za celo Slovenijo v letih 1988 do 2008
Leto Porodi
1988 26442
1989 24453
1990 23484
1991 22380
1992 20746
1993 19913
1994 19521
1995 18877
1996 18721
1997 17957
1998 17734
1999 17310
2000 17982
2001 17306
2002 17347
2003 16917
2004 17629
2005 17939
2006 18801
2007 19585
2008 21091
2009 ni podatka
Vir: Inštitut za varovanje zdravja


23. oktober 2009

Enkratna denarna pomoč občine ob rojstvu otroka

ENKRATNA DENARNA POMOČ ZA NOVOROJENCA - občinska:

Je enkratna denarna pomoč občine (in ne CSD-ja, ki tudi ob predložitvi vloge izda paket ali nakaže pomoč) novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Običajno se dodeli ne glede na dohodek občanov, nekatere občino pa to pomoč nudijo le socialno ogroženim družinam. Običajno občine ne obveščajo posebaj o vlaganju vloge za dodelitev, razen nekatirih, ki so povezane s patronažno službo ali pa kar sami oddajo čestitko župana.


DO KDAJ ODDATI VLOGO:

Upravičenci običajno uveljavljajo pravico do denarne pomoči najkasneje 3-6 mesecev po rojstvu otroka.
Kraj Denarna pomoč Znesek enkratne
denarne pomoči občine za novorojenca
Do katere starosti otroka
lahko vložite vlogo
Ajdovščina DA 400 € (za l. 2010) do 6 meseca
Apeče

DA

200 € (za l. 2010)
Bled DA Denarnim znesek 375 € oziroma vrednostni bon v višini 417 € (za l. 2007)
Beltinci DA 150
€ (za l. 2010)

Benedikt

DA

Za prvega novorojenca 135 €, drugega 150 €, tretjega 175 €, četrtega 215 €, petega 265 € in šestega in vsakega naslednjega 305 € (za l. 2010)

Bistrica ob Sotli

DA

200 € (za l. 2010)

Brda DA 333,83 € (za l. 2010)

Brezovica DA 200 € prvorojenec, nadaljni dodatno 50 € (za l. 2007)
Bohinj DA Prvorojenec prejme 300 €, drugi otrok v družini 20% več, tretji pa 40% več (za l. 2008)
Bovec DA 10% povp. mes. bruto plače za preteklo leto do 31.3 naslednjega leta za preteklo leto
Celje DA Za prvega novorojenca 104 €, drugega 125 €, tretjega in vsakega naslednjega 167 € (za l. 2011) do 4 meseca
Cenkova

DA

Darilni bon v trgovini s tekstilom v vrednosti 150 € (za. l. 2010)

Cerklje DA 230 € (za l. 2008)
Cerknica DA 135 € (za. l. 2010) do 9 meseca
Cerkvenjak

DA

200 € (za l. 2010)

Črenšovci DA 100 € (za l. 2009) do 6 meseca
Črna na Koroškem

DA

227,00 € (za l. 2010)
in se vsako leto uskladi z rastjo življenjskih stroškov.

Črnomelj NE NI DENARNE POMOČI.
Divača DA 50.000 SIT za prvega otroka, 75.000 SIT za drugega otroka in 100.000 SIT za tretjega in vsakega naslednjega otroka (za l. 2006) do 3 meseca
Dravograd DA 210 € za prvega otroka, za vsakega nadaljnega povišanje za 50% (za l. 2007) do 3 meseca
Dobrova-Polhov Gradec DA 252 € (za l. 2007)

Dobrna

DA

104,32 € za prvega otroka, za vsakega nadaljnega 125,19 € (za l. 2010)
Dol DA 250 € (za l. 2010)
Domžale NE NI DENARNE POMOČI.
Dravograd DA 210 €,
oz. v primeru rojstva več otrok – dvojčkov, trojčkov…, prejme vsak nadaljnji
otrok povišanje denarne pomoči za 50% glede na prejšnjega. (za l. 2010)

Dornava DA 100 € vrednostnih bonov za Baby center in knjiga Moj otrok

Gorenja vas - Poljane DA 208,64 € (za l. 2008)

Gorje DA vrednostni bon v višini 420 € ali denarno nakazilo v višini 380 € (za l. 2010) do 9 meseca
Gornja Radgona DA

100 €, dodatnih 30 € pokloni Poštna banka Slovenije za
odprtje "Hrčkove knjižice" za novorojenca (za l. 2010)


Gornji Grad DA 150 € prvi otrok, drugi otrok 180 €,
za tretjega ter nadaljnje novorojence 200 € (za l. 2010)
do 4 meseca
Gornji Petrovci DA

250 € (za l. 2010)

Grad DA 200 € (za l. 2008) do 6 meseca
Grosuplje DA 150 € (za l. 2010)

Hajdina

DA

167 € (za l. 2010)
Hoče-Slivnica DA 125 € (za l. 2010)
Hodoš

DA

150 €
neto za prvega otroka, za vsakega naslednjega otroka pa se poveča za dodatnih
50 € neto (200 € za drugega, 250 € za tretjega ...) (za l. 2010)

Horjul DA 275 € (za l. 2010)
Idrija DA 125 € (za l. 2007) do 9 meseca
Ivančna Gorica DA 300 € (za l. 2010)
Izola DA 500 € (za l. 2007)
Jesenice DA 200 € (za l. 2010) do 3 meseca
Jezersko DA Za prvorojenca 500 €, za vsakega nadaljnjega otroka se znesek poviša za 100 € (od l. 2008) do 6 meseca
Kamnik DA 180 € (za l. 2009)

Kanal ob Soči DA 400 € (za l. 2010)

Kobarid DA 200 € (za l. 2010) do 6 meseca
Kočevje DA ni podatka

Komenda DA 208,65 € (za l. 2010) do 12 meseca

Koper DA 200 € (za l. 2010) do 4 meseca
Kozje

DA

200 € (za l. 2010)
Kranj DA 112,67 € (za l. 2008)
Kranjska Gora DA 237 € (za l. 2007)
Krško DA 100 €
Laško DA 130 € za prvega, 140 € za drugega, 150 € za tretjega in nadaljne otroke (za l. 2010)
Lenart DA 150 € (za l. 2010)
Litija DA 262,89 € (za l. 2010)
Ljubljana DA O dodelitvi odloča pristojni CSD.
Ljubno DA V obliki bona za prvega otroka 130 €, za drugega otroka 180 € in za tretjega in nadaljnje otroke 200 € (za l. 2007)

Ljutomer

DA

Za prvega starši dobijo 100 €, za vsakega naslednjega pa po 50 € več (za l. 2010)

Logatec DA 100 € (za l. 2010)
Log-Dragomer DA 213,70 € (za l. 2010)
Loški Potok DA 200 € (za l. 2010) do 6 meseca
Luče

DA

130 € (za l. 2010)

Lukovica DA 280 € (za l. 2008)
Majšperk

DA

100 € za prvega otroka, za drugega otroka 150 € in za tretjega in nadaljnje otroke 220 € (za l. 2010)
Maribor DA 105 € (za l. 2010)
Markovci DA 200 € (za l. 2010)
Medvode DA 199,22 € (za l. 2010)
Mengeš DA 160 € (za l. 2008)
Metlika NE NI DENARNE POMOČI.
Mežica DA

za prvega otroka 131,70 €, za drugega otroka 164,64 €, za tretjega in vsakega naslednjega otroka 230,50 € (za l. 2010)

Miklavž DA 100 € (za l. 2010)
Miren-Kostanjevica

DA

ob
rojstvu 1. otroka 210 €, ob rojstvu 2. otroka – 315 € in ob rojstvu 3. otroka
in vsakega naslednjega 420 € (za l. 2010)

Mokronog-Trebelno DA

165 € (za l. 2010)
Moravče NE NI DENARNE POMOČI.
Moravske Toplice DA

1000 € (za l. 2011)
Mozirje DA 200 € (za l. 2010)
Murska Sobota DA Knjiga (za l. 2011)
Muta DA 200 € (za l. 2010)
Naklo DA 250 € (za l. 2008)
Nova Gorica DA 459,04 € (za l. 2010) do 6 meseca
Novo Mesto DA 200 € (za l. 2011)
Ormož DA 150 € (prvorojenci) (za l. 2008),
100 € (ostali) (za l. 2008)

Osilnica DA 500 € (za l. 2010)
Pesnica DA 150 € (za l. 2010)
Piran DA 250 €, knjiga, čestitka (za l. 2010)
Podčetrtek DA 200 € (za l. 2010)
Preddvor DA 100 € (za l. 2008)
Podvleka DA za prvega otroka v višini 150,00 €, za drugega otroka 200,00 € in za tretjega otroka in več v višini 250,00 € neto (za l. 2010) in na Poštni banki Slovenije, ki vsakemu novorojencu z odprto Hrčkovo knjižico poleg
denarne pomoči nakaže še znesek 30 €.

Poljčane DA za prvorojenca 200 € in za vsakega nadaljnjega 300 € (za l. 2010)
Postojna DA za prvorojenca 150 € in za vsakega nadaljnjega 210 € (za l. 2010)
Prebold DA darilni bon trgovskega podjetja v vrednosti 150,00 €, katerega župan podari na slavnostnem sprejemu novorojenčkov, ki ga izvedemo 2 x letno (za l. 2010)

Predvor DA 200 € in pletene copatke za dojenčka (za l. 2010) do 3 meseca
Ptuj DA 100 € (za l. 2010)
Puconci

DA

za prvega otroka 100 €, za drugega otroka 150 €, za tretjega in vsakega naslednjega
otroka 200 € (za l. 2010)

Rače-Fram

DA

za prvega in drugega otroka v višini 150 €, za tretjega in vsakega naslednjega pa po 300 € (za l. 2010)

Radeče DA

za prvega otroka je 120 €, za drugega 150 € ter za tretjega in nadaljnje 200 € (za l. 2010)

Radenci DA 200 € , čestitko in knjigo (za l. 2010)
Radovljica DA Vrednostni bon v višini 130 €  za
drugorojene otroke 150 € in za tretje rojene in vse nadaljnje otroke 200 € (za l. 2010)

Ravne na Koroškem DA

100 € (za l. 2010)
Rečica ob Savinji DA 150 € (za l. 2010) do 4 meseca
Rogaševci DA 150 € (za l. 2010)
Rogaška Slatina DA 200 € (za l. 2011)
Rogatec DA 200 € (za l. 2008)
Selnica ob Dravi NE

sofinancirajo le mlečne pripravke/hrano za dojenčke za socialno šibke družine.
Sevnica DA 210 € (za l. 2010)
Sežana

DA

300 € za
prvega otroka, 400 € za drugega otroka in 500 € za tretje in nadaljnje otroke (za l. 2010)


Slovenj Gradec DA 100 € (za l. 2010)
Slovenska Bistrica DA

za prvega otroka v družini 220 €, za vsakega naslednjega pa 330 € (za l. 2010)

Slovenske Konjice DA 126 € (za l. 2010)
Sveta Ana DA 125,19 € (za l. 2010)
Sveta Trojica DA 150 € (za l. 2010)
Sveti Jurij DA ni podatka
Šalovci DA 200 € (za l. 2010)
Šenčur DA 125,19 € (za l. 2008)
Šentjernej DA 166,92 € (za l. 2010)
Škofja Loka DA 200 € (za l. 2010)
Šmartno
ob Paki
DA

100 €, zraven doda še banka hranilnik in
knjižico z 10 € (za l. 2010)

Šoštanj DA 100 € (za l. 2010) do 4 meseca
Štore DA Za prvega novorojenca 100 €, drugega 150 €, tretjega in vsakega naslednjega 200 € (za l. 2007)

Tolmin DA 200 € (za l. 2010) najkasneje do 31.3 naslednjega leta za preteklo leto
Trebnje

DA

za
prvorojenca 156 €, za drugorojenca 208 € ter za tretje ali nadaljne otroke 312 € (za l. 2010)


Turnišče

DA

200 € (za l. 2010)

Trzin DA 208,65 € (za l. 2010)
Tržič DA 200 € (za l. 2010)
Velenje DA 100 € (za l. 2010) do 4 meseca
Velika Polana DA 200 € (za l. 2010) do 6 meseca
Velike Lašče

DA

500 € ,  čestitko še knjižno darilo (za l. 2010)

Veržej

DA

208,65 € (za l. 2010)

Videm

DA

enkratni prispevek za novorojenca znaša 70 €, enkratni prispevek za drugega novorojenca
znaša 100 €, enkratni prispevek za vsakega nadaljnjega novorojenca znaša 50 € (za l. 2010)


Vodice DA 208 € (za l. 2010)
Vojnik DA 140 € (za l. 2010)
Vransko DA 132 € za prvega, 221 € za drugega, 309 € za tretjega, 353 € za nadaljne otroke (za l. 2010) do 6 meseca
Zagorje ob Savi DA 292,10 € (za l. 2010)
Zreče

DA

100 €, drugorojeni otrok: 150 €, tretje rojeni otrok in vsi naslednji:
200 € (za l. 2010)


Žalec DA 190 €, drugega, tretjega in več 230 € (za l. 2010)
Železniki NE NI DENARNE POMOČI.
Žiri DA 150 € (za l. 2011)
Žirovnica DA 300 € (za prvega) oz. 500 € (za nadaljne otroke) (za l. 2010)