13. april 2010

Obveščanje o izteku pravice do otroškega dodatka

Dne 6.4.2010 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavilo obvestilo o prenehanju pošiljanja obvestil o izteku pravice do otroškega dodatka. V njem je navedeno:
  • Z mesecem aprilom 2010 bodo pristojni Centri za socialno delo prenehali pošiljati obvestila o izteku pravice do otroškega dodatka.
  • Kdaj se izteče pravica do otroškega dodatka je razvidna iz odločbe za otroški dodatek.Vsak torej sam poskrbi za ponovno vlaganje in da ne zamudi roka vložitve.
  • Ministrstvo bo s tem racionaliziralo poslovanje, saj obveščanje o izteku pravice do otroškega dodatka (za ostale transfere ni bilo obvestil) letno znese okoli 76.500 evrov.

Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

7. april 2010

Ob svetovnem dnevu zdravja - oglaševanje prehrane za otroke

Zveza potrošnikov Slovenije je v teh dneh izdelala raziskavo trga, kjer je bilo ugotovljeno intenzivno oglaševanje nezdravih prehranskih izdelkov za otroke:
-proizvajalci otroke zelo redko nagovarjajo k nakupu živil, kot so običajni mlečni izdelki, sadje in zelenjava,
-običajno proizvajalci oglašujejo: čokolade, bonbone, mesne izdelke (salame), konzerve in paštete, šele nato sledijo mlečni izdelki,
-večina TV oglasov se predvaja med 6-21. uro,
-dnevno je prikazanih približno 30 oglasov za otroška živila,
-povprečna dolžina oglasa je bila 17,6 sekunde,
-po pregledu 54 živil za otroke je bilo samo 7 brez aditivov in arom (V raziskavo so bili vključeni: mlečni izdelki, žita za zajtrk, sladke rezine, slani prigrizki, bonboni, mesni izdelki, brezalkoholne pijače, "instant" juhe in suho sadje),
-na lanskoletni raziskavi so ugotovili, da večina živil za otroke, vsebuje preveč sladkorja, maščobe in/ali soli.

Vir: ZPS

6. april 2010

Mlada družina - ugodnosti

UGODNOSTI:

-Subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja 
KJE: Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
KAKO: javiš se na vsakoletni razpis (v letu 2009, Razpis 2010), poleg pogoja mlade družine se upošteva tudi dohodek. Več o razpisu najdeš tukaj: Gradovi v oblakih.
ZAKAJ: tržni najem stanovanja, nakup, gradnja, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti.
KOLIKO ZNAŠA: 300€ (v letu 2009, predvideva se nižji znesek 250€) na družinskega člana, pripada mladi družini največ 8 let.

-Oprostitev plačila takse za izdajo gradbenega dovoljenja
KJE: Upravna enota
ZAKAJ: Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem.

-Cenejši in prednostni nakupi neprofitnih stanovanj
KJE: nekatere občine.

-Ugodnejše obrestne mere
KJE: nekatere banke.


DEFINICIJA MLADE DRUŽINE:
Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek.
Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.