1. januar 2014

Prvega januarja rojenih največ Slovencev


1. Največ Slovencev je rojenih prvi dan v letu in najmanj zadnji dan v letu:
  • 7780 Slovencev je rojenih na dan 1.1.
  • 4648 Slovencev je rojenih na dan 31.12.
2. Zakaj več rojstev 1.1.?
  • to je značilnost obdobja rojenih otrok pred letom 1970, ko so se le-ti pogosto rojevali doma in ne v porodnišnicah,
  • starši in tisti, ki so bili navzoči pri porodu so prilagodili datum rojstva na prvi dan v letu (bolj značilno za rojene dečke), ker so tako lahko otroka dali kasneje v šolo in je tako lahko eno leto dlje pomagal na kmetiji in tudi eno leto kasneje odšel na služenje vojaškega roka (Primer: dne 31. 12. 1948 se je rodilo 25 otrok, 1. 1. 1949 pa se je rodilo kar 135 otrok),
  • Od leta 1970 dalje se je število rojenih 31.12. in 1.1. približno izenačilo (delež otrok rojenih doma je stalno upadal in je leta 1965 znašal 10 %, leta 1977 pa le še 1 %).
3. Več rojstev med tednom kot ob vikendih:
  • 15,5% otrok se rodi dnevno med tednom,
  • 11 % otrok se rodi dnevno med vikendom (večji delež v soboto kot v nedeljo).
Vir: SURS - Prebivalci po rojstnih dnevihSURS- Rojstni dnevi prebivalcev Slovenije

Objavljeno: 30.12.2009, Posodobljeno: 1.1.2014