7. februar 2016

Vpis otrok v prvi razred osnovne šole 2016/2017

KDAJ?
Vpis otrok v prvi razred poteka predvidoma v prvem in drugem tednu v februarju.

KAKO?
-Ministrstvo za šolstvo in šport posreduje šolam sezname otrok njihovih šolskih okolišev.
-Za šolsko leto 2016/2017 se vpisujejo otroci rojenih v letu 2010.
45. člen Zakona o osnovni šoli: Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.
-Vpisi potekajo v skladu z občinskimi Odloki.
-Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis.

KAJ POTREBUJEM?
-K vpisu je potrebno pripeljati otroka in njegov osebni dokument.
-Potrebno je tudi posredovati potrebe po vključitvi otroka k jutranjem varstvu ter v o podaljšanem bivanju. Vključitev je brezplačna in prostovoljna.
-Jutranje varstvo je tako kot podaljšano bivanje del razširjenega programa osnovne šole. Je oblika vzgojnega dela samo za učence 1. razreda. ki pred poukom potrebujejo varstvo.
-Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda.

Objavljeno: 9.2.2014, posodobljeno: 1.2.2015, 7.2.2016