29. marec 2012

Ustvarjamo - velikonočni piščanček


LIKOVNA TEHNIKA: izdelek - velikonočni piščanček
STAROST OTROKA: 2+
PRIPOMOČKI: lepilo, lonček od Aktimela, rumena tempera, kolaž papir ali tanka barvna penca, oči, zemlja, pšenica ali kreša
IZDELAVA: Prazen lonček prebarvamo rumeno, ko se posuši mu prilepimo kljunček, peruti, krempljčke in oči. V lonček nasujemo zemlje in vanjo posejemo semena pšenice ali druga semena, ki hitro klijejo. Pridno zalivamo našega piščančka in ga po potrebi tudi kasneje ostrižemo.

26. marec 2012

Ukinitev brezplačnega vrtca in nižji otroški dodatki - nov vladni predlog varčevalnih ukrepov

Vlada je ta konec tedna socialnim partnerjem posredovala predlog paketa varčevalnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ. Med drugim so predvideni po njihovih besedah tudi "relativno blagi" ukrepi za družine:

VRTEC
-Plačilo vrtca za drugega in ostale otroke po enakih pogojih, kot za prvega. (glej stran 10)- Ukinitev brezplačnega vrtca za drugega in ostale otroke.
-Ukinitev ugodnosti zmanjšanja plačila za starejšega otroka za en plačni razred. (glej stran 6)
-Sprememba nekaterih normativov pri opravljanju predšolske dejavnosti: Ukinitev normativa za heterogene oddelke v obeh starostnih obdobjih / Povečan obseg neposrednega dela vzgojitelja z otroki od sedanjih 30 ur/teden na 32,5 ure/teden / Zmanjšanje sočasne prisotnosti vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja za 1 uro. (glej stran 6)

OTROŠKI DODATEK in drugi dodatki
-Znižanje otroškega dodatka (OD) za 10% v 5. in 6. razredu in ukinitev za 7.in 8.razred. (glej stran 11)
-Pri dodatku za veliko družino se bo upošteval tudi premoženjski cenzus. (glej stran 10)

PORODNIŠKI DOPUST IN NEGA
-Porodniški dopust 100%, znižanje višine starševskega nadomestila za nego otroka s 100% na 90% za prvih 6 mesecev in na 80% zadnje tri mesece, omejitev zgornje meje nadomestila za nego otroka z 2,5 na 1,5 kratnik povprečne plače. (glej stran 11)
-Državno darilo ob rojstvu otroka bodo dobili le manj premožni oz. bo vezano na premoženjski cenzus. (glej stran 10)

ŠOLA
-Prilagoditve normativov in standardov za izvajanje programa osnovne šole. S 1.9.2012 se normativi uveljavijo za 1. in 6. razred. / Normativno povečanje števila učencev v oddelkih v programu osnovne šole iz 28 na 30 učencev. / Spremenjen normativ za svetovalne delavce in knjižničarje.
-Izvajanje 1) interesnih dejavnosti, kot sestavnega dela razširjenega programa osnovne šole; 2) učne pomoči učencem in 3) jutranjega varstva se prenese v delovno obveznost strokovnih delavcev.
-Učna obveznost za strokovne delavce se poveča za eno uro, normativne obveznosti za ostale delavce pa do 10%.
-Izvajanje programa podaljšanega bivanja v osnovni šoli samo do 15.30 ure nato popoldansko varstvo in podaljšanje normativne ure podaljšanega bivanja iz 50 na 60 minut.

RAZPISI
-Za leto 2012 se razpis nacionalne stanovanjske varčevalne sheme ne izvede, od 2012 naprej se ukinja subvencija mladim družinam. (glej stran 9)

Vir: Vlada.si

Zaenkrat je to samo predlog. Kaj menite vi? Bo to spremenilo vaš socalni položaj in znižalo življenjski standard? Kje so meje? Komentar anonimno vpišite pod to objavo.

11. marec 2012

Ustvarjamo - punčka iz papirja


LIKOVNA TEHNIKA: izdelek - papirnata punčka
STAROST OTROKA: 3+
PRIPOMOČKI: lepilo, risalni list, kolaž papir, malo volne, palčka
IZDELAVA: Iz risalnega lista izrežemo 10 cm širok pas, ki ga zvijemo v stožec. Ta bo služil za krilce. Na stožec prilepimo palčko in okroglo izrezano glavo. Okrasimo glavo z volno, prilepimo oči in usta. Punčki lahko okrasimo oblekico s trakovi ali drugimi okrasi. Pa prijetno lutkovno predstavo.