28. januar 2021

Sprememba Zakona o vrtcih - brezplačen vrtec za drugega otroka in novi pogoji za opravljanje dejavnosti varstva otrok

KAJ:

Parlament je sprejel 28.1.2021 spremembo Zakona o vrtcih, ki uvaja:

-brezplačni vrtec za drugega otroka, ki je v vrtcu hkrati s starejšim sorojencem.

- prepoved opravljanja predšolske vzgoje in varstva otrok tistim, ki niso vpisani v ustrezni register oz. razvid, in določa sankcije za kršitve (pomanjkljivosti zakona, ki so se pokazale ob nepravilnostih v ljubljanskem zasebnem vrtcu Kengurujčki)

- pravica do brezplačnega vrtca širi na družine s tremi ali več otroki, tako da je tretji in vsak nadaljnji otrok upravičen do brezplačnega vrtca ne glede na to, ali je še kateri otrok v vrtcu ali ne.

KDAJ:

Od 1. septembra 2021 dalje.

Ni komentarjev: